Community – Based Housing for People with Autism

Core grant potpora „Community – Based Housing for People with Autism“, financirana od Open Society Mental Health Initiative iz Budimpešte,  osnažuje djelovanje Udruge za autizam-Zagreb pri ostvarenju misije i strateških ciljeva. Provedba pruža mogućnost i za daljnji razvoj izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi za osobe s poremećajima autističnog spektra te doprinosi procesima prevencije institucionalizacije i povećanja socijalnog uključivanja osoba s poremećajima autističnog spektra.