Ekološki uzgoj voća, povrća i začinskog bilja

Jedan od glavnih motiva osnivanja životne zajednice za odrasle osobe s poremećajima autističnog spektra je njihovo zdravlje: zdrav i uredan život i bavljenje aktivnostima koje to zdravlje čuvaju i promiču.

Do sada je mnogo rada i sredstava utrošeno u osiguravanje uvjeta za uključivanje korisnika u ambijent u kojem će oni biti dio prirodne sredine i u kojoj će se osjećati ugodno i poželjno, a naročito gdje će svojim radom dati doprinos užoj i široj društvenoj sredini, razvijati svoje potencijale i njegovati svoje odnose s drugim ljudima.

Osim stanovanja uz podršku, osobe s poremećajima autističnog spektra imaju pravo i na podršku u primjerenim radnim aktivnostima i provođenju slobodnog vremena. Projekt „Eko radionica povrća, začinskog bilja i voća u životnoj zajednici odraslih osoba s autizmom“ odgovara na ove potrebe pružanjem mogućnosti i organizacije kvalitetnog provođenja slobodnog vremena te provođenja radnih aktivnosti u sklopu održavanja ekoloških radionica za odrasle osobe s poremećajima autističnog spektra.

Dugoročni cilj projekta je poboljšanje kvalitete življenja osoba s poremećajima autističnog spektra kroz uključivanje odraslih osoba s poremećajima autističnog spektra u radne aktivnosti u deinstitucionaliziranim uvjetima uz primjerenu podršku.

 

Što?

Udruga za autizam – Zagreb prva je udruga roditelja u Republici Hrvatskoj koja je osnovala dvije stambene zajednice za odrasle osobe s poremećajima autističnog spektra (PAS-om) – jednu u Mostarima (stambena zajednica Kuća za kućnu sreću, Vrbovečka Dubrava), a drugu u Sopnici-Jelkovec.

Zagrebačka županija je Udruzi za autizam-Zagreb na dugogodišnje korištenje dodijelila zgradu bivše područne škole u Mostarima, zajedno s pripadajućim zemljištem od 8.500 m2. Jedan dio tog zemljišta iskoristili smo za kreiranje senzoričkog parka, dok smo preostali dio zemljišta iskoristili za kreiranje ekološkog vrta kako bismo na izravan način doprinijeli normalizaciji života odraslih osoba s poremećajima autističnog spektra.

Sredstvima iz projekata i natječaja na koje smo se javili do sada, uspjeli smo sanirati i adaptirati zapuštenu zgradu navedene škole. Okoliš smo uspjeli urediti angažmanom korisnika, roditelja, prijatelja i volontera – studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, čime smo dobili mogućnost za uključivanje korisnika u radne aktivnosti i provođenja slobodnog vremena, kao i za kreiranje ekološkog vrta i održavanje ekoloških radionica s korisnicima naših životnih zajednica.

Kako dosadašnjim aktivnostima programa života u zajednici uz podršku nisu iscrpljene sve objektivne mogućnosti, pa smo odlučili iskoristili pogodnost zelene površine uz objekt i staviti ga u funkciju u smislu pobuđivanja zanimanja za prirodu i promjene u prirodi (okolini kao takvoj), provođenja aktivnosti zdravog življenja, pametnog i smislenog korištenja slobodnog vremena, za proizvodnju zdravih namirnica, očuvanje okoliša i uživanja u čistom, lijepom i zdravom okruženju, i prehrani.

Životna zajednica je prostor u kojem se možda bolje nego u drugim strukturama zrcale bezbrojne mogućnosti napretka osoba s autizmom. Provođenjem projekta „Radionica ekološkog uzgoja voća, povrća i začinskog bilja“ izvan vremena u kojem ostvaruju radne aktivnosti, korisnici proširuju doseg svojih objektivnih mogućnosti kroz edukacije i aktivnosti eko-vrta te pripadajućih aktivnosti zdravog življenja, pametnog i smislenog korištenja slobodnog vremena usmjerenog prema proizvodnji zdravih namirnica, očuvanju okoliša te kvalitetnoj prehrani korisnika naših životnih zajednica.

Provođenje projektnih aktivnosti u ekološkoj radionici značajno obogaćuje život ne samo naših korisnika, već i svih članova zajednice, jer je ekološka radionica idealan prirodni okvir za svrsishodan i produktivan život budući da mobilizira sve urođene snage i mogućnosti svakog njezinog sudionika.

Projekt „Ekološke radionice povrća, začinskog bilja i voća“ prepoznat je u lokalnoj zajednici, prvenstveno od strane susjeda se rado uključuju u radove, savjetima i volonterskom pomoći, što je izravan doprinos projekta normalizaciji života odraslih osoba s autizmom. Ostvarujemo i kontinuiranu suradnju s OŠ „Dubrava“ kroz sudjelovanje mladih i nastavnika u edukacijama i aktivnostima eko-vrta, kao i suradnja s Domom umirovljenika u susjedstvu životne zajednice Mostari.

Projekt je u skladu s provođenjem nacionalne politike prema osobama s invaliditetom Republike Hrvatske te aktivno doprinosi provedbi svih najvažnijih međunarodnih i nacionalnih dokumenata koji reguliraju prava osoba s poremećajima autističnog spektra u RH, poput Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, Akcijskog plana Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015., te Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine.

 

Vrste aktivnosti:

Organizacija i održavanje ekoloških radionica za korisnike životnih zajednica koje obuhvaćaju sve faze i postupke kreiranja ekološkog vrta – od pripreme i obrade zemljišta, nabave sjemena, sadnica, njegovanja, zaštite, do ubiranja plodova, konzumiranja i konzerviranja plodova.

Korisnici:

Deset odraslih osoba muškog spola s poremećajima autističnog spektra starosne dobi iznad 21. godine života, različitog intenziteta teškoća iz autističnog spektra, iz Zagreba i Zagrebačke županije.

 

Gdje?

Životna zajednica „Kuća za kućnu sreću“, Mostari 44, Vrbovečka Dubrava

 

Trajanje projekta:

1.svibnja 2012.-31.travnja 2013.

Projekt sufinanciraju  Plinacro d.o.o.Pliva d.o.o. , Zagrebačka županija.