Kreativna radionica: Buđenje emocionalne inteligencije osoba s autizmom

Orff muzikoterapija je aktivni oblik glazbene terapije koji koristi vještine i sposobnosti djece i osoba s određenim poteškoćama u razvoju, a naročito s poremećajima autističnog spektra. Za ovu terapiju karakteristično je njeno interaktivno i multisenzorno djelovanje.

Osim za poboljšanje općeg stanja, smanjenja boli i mogućnosti opuštanja, upotreba Orffovog instrumentarija pomaže i u rehabilitaciji pokreta, za razvoj grube i fine motorike, a isto tako i u razvoju senzorne percepcije.

Cilj projekta je uspostaviti komunikaciju i interaktivni odnos među korisnicima, buđenje njihovih zatomljenih emocija, razvoj osjetilne percepcije (taktilne, optičke, akustičke), podizanje samopouzdanja i svijesti o sebi te uspostavljanje međusobnog povjerenja i prisnosti djece i osoba s poremećajima autističnog spektra.

Projekt provodi:

Udruga za autizam-Zagreb

Što?

Djeca s razvojnim poremećajima, naročito osobe s poremećajima autističnog spektra, imaju naglašene probleme senzomotoričke prirode što im ozbiljno narušava njihove mogućnosti spoznajnog razvoja, komunikacije i socijalizacije. S ciljem poticanja njihovog razvoja danas se koriste razne metode senzomotoričke stimulacije. Upravo glazbena terapija Gertrude Orff i Carla Orffa (skladatelj i glazbeni pedagog) pokazala se iznimno uspješnom u zemljama u kojima se sustavno privodi (naročito u Njemačkoj), budući da se izvodi uz individualni pristup  u integralnim uvjetima koristeći pri tome različite oblike multisenzornog razvojnog poticaja.

Primjenom Orffovih instrumenata ciljano se pospješuje opuštanje i koncentracija, razvoj osjetilne percepcije (taktilne, optičke, akustičke, prostorne), te koordinacije. Glazbena sredstva su: ritam i pokret, gesta, mimika, melodija i rukovanje Orffovim glazbalima..

Vrste usluga:

*igre zvukom i glasom (stimuliranje auditivne percepcije, sposobnosti oponašanja zvukova iz prirode, oponašanje zvukova i glasova – jačanje voljne mimičke ekspresije lica),

*pjevanje u grupi  (poticanje socijalne komunikacije, prihvaćanje pravila grupe, razvijanje verbalnih mogućnosti i artikulacije),

*ritmičko-plesne igre i ritmičko–glazbene igre i sviranje (razvijanje složenijih oblika kretanja, ritmiziranje, motoričko planiranje, razvoj voljnog pokreta na zvučni poticaj).

 Korisnici:

Djeca, mladi i osobe s poremećajima autističnog spektra različitog uzrasta i stupnja poremećaja s područja Grada Zagreba.

Gdje?

Grad Zagreb

Trajanje projekta:

1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012.

Projekt sufinancira Grad Zagreb.