Senzorički park u Kući za kućnu sreću

Osim unutarnjih kočnica koje stoje na putu uspostavljanja komunikacije te stjecanja iskustva, znanja i vještina socijalnih odnosa, osobe s poremećajima autističnog spektra većinom imaju teškoća s integracijom senzoričkih podražaja.

Pružanjem navedenih izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi otvaramo mogućnost života u zajednici odraslim osobama s poremećajima autističnog spektra kakva sada ne postoji za njih u Hrvatskoj. Na ovaj način djelujemo u smjeru poboljšanja kvalitete života i oživotvorenja prava istih na dostojanstveni život.

Projekt provodi:

Udruga za autizam-Zagreb

Što?

Udruga za autizam – Zagreb prva je udruga roditelja u Republici Hrvatskoj koja je osnovala dvije stambene zajednice za odrasle osobe s poremećajima autističnog spektra (PAS-om) – jednu u Mostarima (stambena zajednica Kuća za kućnu sreću, Vrbovečka Dubrava), a drugu u Sopnici-Jelkovec.

Životnoj zajednici u Mostarima pripada i 8000 m2 zemljišta, čiji smo jedan dio iskoristili za kreiranje ekološkog vrta, dok preostali dio zemljišta pretvaramo u senzorički park kako bismo na prirodan način poticati senzoričku integraciju naših korisnika.

Kako senzorička integracija podrazumijeva organizaciju osjetilnih informacija primijenjenu u aktivnostima svakodnevnog života, stvaranjem senzorički poticajne sredine u prirodnom okružju poput navedenog senzoričkog parka u životnoj zajednici u Mostarima, korisnici programa stanovanja uz podršku Udruge za autizam – Zagreb dobivaju mogućnost cjelovitog rasta i razvoja uspješnosti u svakodnevnom životu.

Projekt je u skladu s provođenjem nacionalne politike prema osobama s invaliditetom Republike Hrvatske te aktivno doprinosi provedbi svih najvažnijih međunarodnih i nacionalnih dokumenata koji reguliraju prava osoba s poremećajima autističnog spektra u RH, poput Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, Akcijskog plana Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015., te Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine.

Vrste usluga:

Metode koje se koriste u svrhu razvoja njihove integracije jesu prirodne metode, pomoću kojih terapeut kroz igru u prilagođenoj okolini smišljeno dolazi do cilja. Prilagođena okolina podrazumijeva kreiranje staze od oblutaka, trupaca, pješčane i šljunčane staze, trupaca za hodanje i klackanje, začinsko bilje različitih boja i mirisa, cvijeće, labirint, jezerca, žuborenje umjetnog potočića i slično.

Kroz uključivanje volontera, korisnika i njihovih roditelja, susjeda i članova lokalne zajednice u radove u senzoričkom parku (priprema terena, izbor bilja i sadnica, te kasnije zalijevanje, plijevljenje, košnja) potiče se socijalna uključenost osoba  poremećajima autističnog spektra u lokalnu zajednicu.

Korisnici:

Deset odraslih osoba muškog spola s poremećajima autističnog spektra starosne dobi iznad 21. godine života, različitog intenziteta teškoća iz autističnog spektra, iz Zagreba i Zagrebačke županije.

Gdje?

Kuća za kućnu sreću u Mostarima

Projekt financiran od Plive , vlastitim sredstvima, aktualno traženje donacija.

MEDIJSKA PROMOCIJA PROJEKTA

Na temelju članka 21. Zakona o HRT-u, članka 17. Statuta HRT-a te odredbama Pravila o postupanju HRT-a u humanitarnim i drugim akcijama u ostvarivanju javnog dobra u kojima sudjeluje HRT, a na temelju javnog poziva za humanitarne i druge akcije u 2012. godini, objavljenog 16. veljače 2012. godine na internetskim stranicama HRT-a, Uprava HRT-a donijela je dana 17. travnja 2012. godine O D L U K U da će Hrvatska radiotelevizija tijekom 2012. godine sukladno Pravilima o postupanju HRT-a u humanitarnim i drugim akcijama u ostvarivanju javnog dobra uključiti u projekt „Senzorički park u životnoj zajednici stanovanja uz podršku za odrasle osobe s autizmom“ u emisiji „Misija:Zajedno“.

Također, pred kraj 2012. godine medijska kampanja „Uz nas niste sami“ obilježit će se istoimenom emisijom u kojoj će kratko biti prezentirane akcije koje je HRT pratio kroz godinu te će se prikupljati financijska sredstva za skrb o nedonoščadi, pokrenut od strane Kluba roditelja nedonoščadi „Palčići“.

Više informacija možete pročitati ovdje.