Služba podrške u obitelji

U Republici Hrvatskoj problemi i potrebe, kako djece i osoba s poremećajima autističnog spektra, tako i njihovih obitelji, nisu dovoljno prepoznati te im je upravo zbog toga potrebna pomoć i podrška.

Dugoročni cilj projekta je pružanje potpore i podizanje kvalitete života obitelji osoba s poremećajima autističnog spektra i prevencija socijalne isključenosti i institucionalizacije osoba s poremećajima autističnog spektra.

Projekt „Služba podrške u obitelji“ Udruga za autizam-Zagreb provodi petu godinu za redom.

Projekt provodi:

Udruga za autizam-Zagreb

Što?

Potreba za stručnom podrškom u obitelji javlja se u svim aspektima života, no u našu udrugu se sve češće javljaju mlađi roditelji (djece predškolske i rane školske dobi) tražeći  društvenu, stručnu i savjetodavnu podršku u ostvarenju svoje obiteljske uloge.

Problem roditelja primarno je vezan uz neprihvaćanje činjenice da dijete ima poremećaj autističnog spektra, u nesnalaženju da se razumiju potrebe djeteta zbog čega se razvijaju nepoželjni oblici ponašanja (vrištanje, agresija, destrukcija) koji ukoliko se učvrste, zahtijevaju dugotrajnu stručnu pomoć. Poseban problem predstavlja i ulazak autističnog djeteta u pubertet, kada se roditelju čini da je razvoj stao, a nepoželjno ponašanje se potencira. Za odrasle osobe s autizmom koje još žive u jednoroditeljskim obiteljima dodatan problem predstavlja odlazak na medicinske zahvate, situacije hospitalizacije i službena odsutnost roditelja.

Ekonomski napori roditelja osoba s poremećajima autističnog spektra su naglašeni te su oni često prisiljeni raditi prekovremeno, skloni su prihvaćanju više od jednog posla u pokušaju da zadovolje financijske obaveze. Uz to često balansiraju između zahtjeva posla i povećane obiteljske odgovornosti oko autističnog djeteta. Također, roditelji svjedoče da ih okolina nepovoljno procjenjuje što za posljedicu ima daljnje izdvajanje iz društva i prestanak dotadašnjih veza s osobama koje su bile u mogućnosti pružiti im podršku u raznim vidovima obiteljskog života.  Predrasude prema djetetu s autizmom dovode i do stigmatizacije roditelja i čitave obitelji.

S obzirom na to, opterećenost zadaćama je velika, što uzrokuje potrebu za stručnom pomoći i različitim oblicima savjetovanja. Kako liječenje autističnog sindroma zahtijeva jako velike troškove u smislu svakodnevnih aktivnosti, potreba i vremena, članovi naše udruge naglasili su i potrebu za definiranjem strategije interveniranja u kriznim situacijama te veliku potrebu za službom dnevne brige za svoju autističnu djecu.

Nakon održanih edukacija i savjetovanja unutar službe podrške u obitelji, roditelji će moći potencijal uspješnog funkcioniranja dalje razvijati i pozitivno usmjeravati te primjere svoje prakse izmjenjivati i nadograđivati s drugim roditeljima autistične djece

Vrste usluga:

Udruga za autizam-Zagreb pruža stručnu podršku i osnažuje temelje uspješnom funkcioniranju obitelji s djecom i osobama s poremećajima autističnog spektra, educira roditelje i članove obitelji o adekvatnim načinima pružanja podrške svojoj djeci te ih individualnim pristupom neposredno unutar službe podrške u obitelji savjetuje o načinima i strategijama interveniranja u krizne situacije s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.

Korisnici:

Direktni korisnici su roditelji i obitelji osoba s poremećajima autističnog spektra različitog stupnja oštećenja i različitih kronoloških dobi, kojima je potrebna podrška u različitim aspektima svakodnevnog života.

Indirektni korisnici su članovi šire obitelji, lokalna zajednica na koje će pružanje podrške te stjecanje znanja i vještina direktnih korisnika indirektno utjecati.

Gdje?

Grad Zagreb, Zagrebačka županija

Trajanje projekta:

1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012.

Projekt sufinancira Grad Zagreb.