Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva dodijelila Institucionalnu podršku Udruzi za autizam – Zagreb

Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva je na sjednici održanoj 10. svibnja 2013. godine odobrio financijska sredstava za institucionalnu podršku stabilizaciji i/ili razvoju Udruge za autizam – Zagreb.

Sukladno Sporazumu s Ministarstvom socijalne politike i mladih o uspostavi Razvojne suradnje te Kriterijima za dodjelu institucionalnih podrški za djelovanje i razvoj udruga osoba s invaliditetom i nacionalnih saveza udruga osoba s invaliditetom, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je u 2013. godini raspisala Natječaj za sudjelovanje u Pilot-programu uvođenja sustavne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruga osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj u 2013. godini. Na ovaj su se Pozivni natječaj mogle prijaviti isključivo udruge osoba s invaliditetom registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj i/ili područnoj (regionalnoj) razini te se prijaviti za dodjelu institucionalne podrške u trajanju od jedne godine u jednoj od tri kategorije (50.000,00 kn – 150.000,00 kn).

Zahvaljujući Institucionalnoj podršci Udruga za autizam – Zagreb zaposlila je izvršnog direktora koji će obavljati poslove organizacije, menadžmenta i rukovođenja čime se djeluje u smjeru jačanja organizacijskog i stručnog kapaciteta Udruge. Nadalje, prema smjernicama Strateškog plana od 2013. – 2015. godine, u narednom razdoblju planira se angažirati vanjski stručni suradnik na poslovima uvođenja standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi. Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva uvelike će podržati Udrugu u svakodnevnom djelovanju i obavljanju redovne djelatnosti. Dobrim planiranjem, timskim radom, suradnjom i organizacijskom podjelom zadataka Udruga će nastojati osigurati kontinuirani priljev sredstava te osigurati razvoj i održivost.

Prema priopćenju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, nakon ovog Pilot-programa suradnje u 2013. godini, Ministarstvo socijalne politike i mladih će od 2014. godine nastaviti samostalno objavljivati natječaje za institucionalne podrške udrugama i savezima udruga osoba s invaliditetom.

Institucionalna podrška