„Komunikacija kroz Orffovu glazbu: senzoričke radionice za osobe s autizmom“

Osobe s autizmom su posebno zainteresirane i vrlo dobro reagiraju na glazbu jer ih ona motivira i angažira. Ritmom, pokretom i melodijom potiču se osobitosti razvoja svakog korisnika, budi se njihov unutarnji potencijal te se njihove sposobnosti izražavaju na kreativan i opušten način. Igre uz pomoć zvuka i pokreta razvijaju iskustveno znanje osoba s autizmom kroz njihovu međusobnu interakciju u glazbeno-društveno aktivnostima, povezujući logičke, socijalne, emocionalne, intrapsihološke, interpersonalne, praktično-teorijske i duhovne elemente.

Inovativnost projekta „Komunikacija kroz Orffovu glazbu: senzoričke radionice za osobe s autizmom“ nalazi se u individualiziranom pristupu i integrativnoj metodologiji koja se koristi za postizanje neglazbenih ciljeva kao što je razvoj senzoričke integracije, poticanje komunikacije, poboljšanje socijalnih vještina, smanjenje anksioznosti i repetitivnog ponašanja, poboljšanje kognitivnih i motoričkih sposobnosti, te podizanje razine svijesti o sebi i samopouzdanja osoba s autizmom. Metodološka struktura projekta omogućuje usmjerenost na individualne potrebe i sposobnosti svakog korisnika.

 

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je poticanje cjelovite integracije osoba s autizmom kroz razvijanje senzomotoričke inteligencije te svijesti o sebi putem uključivanja u glazbeno-društvene aktivnosti.

Specifični ciljevi projekta:

1.poboljšati razvoj osjetilne percepcije osoba s autizmom,

2.utjecati na razvoj vještina socijalne komunikacije osoba s autizmom,

3.potaknuti izražavanje emocija osoba s autizmom i pozitivne promjene u ponašanju osoba s autizmom,

4.podignuti razinu samopouzdanja i svijesti o sebi osoba s autizmom.

Svrha projekta je normalizacija uvjeta života osoba s autizmom i povećanje kvalitete njihovog života u poboljšanim uvjetima interaktivnog odnosa s drugim ljudima.

 

Što?

Osobe s razvojnim poremećajima, naročito osobe s autizmom, imaju naglašene probleme senzomotoričke prirode što im ozbiljno narušava njihove mogućnosti spoznajnog razvoja, komunikacije i socijalizacije. S ciljem poticanja njihovog razvoja danas se koriste razne metode senzomotoričke integrativne stimulacije kao što su to razne kreativne terapeutske metode. Glazbena terapija Gertrude Orff i Carla Orffa (skladatelj i glazbeni pedagog) pokazala se iznimno uspješnom u zemljama u kojima se sustavno privodi (naročito u Njemačkoj), budući da se izvodi uz individualni pristup  u integralnim uvjetima koristeći različite oblike multisenzoričkog razvojnog poticaja.

Glazbena terapija suvremena je glazbena terapeutska metoda koja se primjenjuje u liječenju autizma kako bi se postigli neglazbeni ciljevi. Osim za poboljšanje općeg stanja, smanjenja boli i mogućnosti opuštanja, ova metoda pomaže osobama s autizmom u kognitivnom, govornom, senzomotoričkom i socijalnom području.

Kako glazbene sadržaje procesuiraju obje moždane polutke, glazba potiče kognitivno funkcioniranje i može se koristiti kao alat za razvijanje govornih vještina. Budući da glazba motivira osobe s autizmom, ona omogućuje pojedincu da posveti pozornost zadacima na duže razdoblje razvijajući koncentraciju.

Muzikoterapijske metode omogućavaju osobama s autizmom, čiji je jedan od najvećih problema verbalno komuniciranje, da komuniciraju i ostvare međusobnu interakciju u aktivnostima i da se neverbalno izraze. Glazba pomaže i u razvoju verbalne komunikacije, razvoju govornih i jezičnih vještina, primjerice kroz tzv. glazbene razgovore s instrumentima. Jedna od učinkovitih tehnika koja se koristi da bi se povećala duljina, brzina i struktura izgovorenih rečenica te tečnost, jačina zvuka i drugi elementi izgovora, je pjevanje.

Ritmička komponenta glazbe vrlo dobro organizira osjetilne sustave osoba s autizmom. Loša koordinacija pokreta i ravnoteža se također mogu poboljšati pomoću glazbe na zabavan, nenaporan i interaktivan način. Pjevanje i sviranje u grupi može se strukturirati posebno za osobe s autizmom kako bi se ciljano potaknuo razvoj specifičnih socijalnih vještina i pozitivnog ponašanja i/ili kako bi se smanjila razina anksioznosti i iritacija te učestalost nepoželjnih oblika ponašanja. Ovo može dovesti do reprodukcije naučenih vještina u drugim okruženjima koja nisu glazbena, poput kućnog okruženja.

Projekt „Komunikacija kroz Orffovu glazbu: senzoričke radionice za osobe s autizmom“ pruža dodatne mogućnosti za pozitivnu interakciju i izgradnju odnosa članova obitelji i osoba s autizmom, naročito zbog toga što mogu članove svoje obitelji vidjeti u drugačijem i neuobičajenom okruženju u kojem na adekvatan način imaju prilike ostvariti svoje potencijale i pokazati svoje, često potisnute, talente. Ova vrsta suvremene terapije za osobe s autizmom pozitivno utječe na sliku o sebi osoba s autizmom i njihovih obitelji, povećava svijest o sebi te povećava razinu samopouzdanja osoba s autizmom.

 

Vrste aktivnosti:

  • aktivnosti individualnog rada s korisnicima pri rukovanju instrumentima,
  • igre zvukom, glasom i pokretom,
  • pjevanje u grupi,
  • ritmičko – plesne i ritmičko – glazbene igre i sviranje.

 

Korisnici:

Izravni korisnici su 13-20 osoba s poremećajima autističnog spektra različitog stupnja oštećenja i različitih kronoloških dobi, kojima je potrebna podrška u razvijanju različitih aspekata senzoričke integracije. Teškoće su izražene u socijalnom kontaktu, u prilagodbi na novu okolinu i osobe, u komunikaciji i prisustvu nepoželjnih oblika ponašanja.

Neizravni korisnici su članovi obitelji, lokalna zajednica na koje će održavanje radionica te stjecanje znanja i vještina izravnih korisnika utjecati.

Gdje?

Grad Zagreb, Zagrebačka županija

 

Partner u provođenju projekta:

Hrvatska udruga muzikoterapeuta

Hrvatska udruga Carla Orffa 

Kontakt osoba: dr.sc. Ksenija Burić

 

Vanjski stručni suradnik

Mejrema Reuter

 

Trajanje projekta:

1. siječnja 2013. – 31. prosinca 2013.

Projekt financira:

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom