Day Services for Persons with Autism

Naziv projekta:

“Day Services for Persons with Autism”

Ciljevi i svrha projekta :

Svrha projekta je osigurati usluge dnevne skrbi za 10 osoba s autizmom, stvaranjem preduvjeta i provedbom dnevnih aktivnosti, te njihovim uključivanjem u život zajednice.

Opći cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i poboljšanje kvalitete života osoba s autizmom u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji kroz povećanje njihove sposobnosti da žive samostalno u zajednici.

  1. stvaranje preduvjeta za provedbu dnevnog programa aktivnosti za 10 osoba s autizmom – obnoviti, urediti i opremiti prostor sjedišta Udruge za uredske poslove i za provedbu projektnih aktivnosti,
  2. omogućiti najmanje 10 osoba s autizmom da redovito koriste program dnevnih aktivnosti tijekom 2013. – 2014. godine i povećati njihov kapacitet vođenja samostalnog života uz primjerenu podršku

Korisnici projekta:

Osobe s autizmom s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije i njihove obitelji

Trajanje projekta:

1.9.2013.-31.8.2014.

Mjesto provedbe projekta:

Grad Zagreb

Donator:

Open Society Mental Health Initiative