Jačanje kapaciteta roditelja djece s autizmom

Opći cilj projekta je pridonijeti razvoju kvalitete sustava podrške obitelji kroz osnaživanje roditelja djece s autizmom kako bi bili u mogućnosti pružiti potporu sebi i svojoj obitelji.

Aktivnostima ovog projekta osnažit će se roditeljsko ponašanje i vrijednosti koje se temelje na najboljim interesima djeteta/osobe s autizmom, te će se unaprijediti mentalno zdravlje djece/osoba s autizmom putem edukacije roditelja i djece/osoba s autizmom, a sa svrhom stvaranja i održanja zdrave i sređene obitelji.

Što?

Projekt odgovara na potrebe stvaranja uvjeta koji će omogućiti jačanje kapaciteta roditelja djece s autizmom te razvoj kako njihovih unutarnjih resursa, tako i unutarnjih resursa čitave obitelji što podrazumijeva korištenje znanja i vještina o razvoju djeteta/osobe s autizmom, podršku mentalnom zdravlju, vještine rješavanja problema (strategije interveniranja u kriznim situacijama), uspostavljanje većih socijalnih kontakata i socijalno uključivanje u širu društvenu zajednicu.

Poremećaji autističnog spektra predstavljaju velik problem kako za samog autističnog pojedinca, tako i za čitavu obitelj koja mu nastoji pružiti odgovarajuću brigu. Pojavnost autizma u bližoj obitelji značajan je čimbenik narušavanja čitave obiteljske dinamike zbog činjenice da roditelj treba više pažnje i vremena posvetiti djetetu s autizmom, zbog čega pate ostali aspekti obiteljskog života.

Najznačajniji problem s kojim se susreću roditelji djece s autizmom jest manjak adekvatne stručne podrške koja bi ih osnažila u obavljanju njihovih roditeljskih odgovornosti. Psihološki stres roditelja djece s autizmom snažno utječe na kvalitetu roditeljstva. Unutarnji resursi roditelja mogu se poboljšati kroz osnaživanje kapaciteta odnosno kroz edukaciju. Upravo zbog toga, roditelje djece s autizmom potrebno je poučiti kako se na primjereni način nositi s izazovima odgoja i svakodnevnog života s djetetom/osobom s razvojnom teškoćom autizma da bi se zadržalo zdravo i podržavajuće obiteljsko okruženje.

Zbog složenosti kliničke slike i razumijevanja samog poremećaja autističnog spektra, počevši od same spoznaje da sa njegovim djetetom nije nešto u redu pa sve da odrasle dobi, roditelj se bez stručne pomoći vrlo teško može nositi sam s problemom odgoja i prevencije razvoja nepoželjnih vrsta ponašanja. Roditelji djece s autizmom su nedovoljno educirani za praćenje stanja osobe na medicinskom planu te je potreba roditelja djece /osoba s autizmom za savjetovanjem i pomoći u razumijevanju i adekvatnom praćenju terapije ogromna. Također, roditelje je potrebno  educirati za korištenje strategije smanjivanja i preveniranja razvoja nepoželjnih vrsta ponašanja djeteta/osobe s autizmom,  pomoću koje se čitava obitelj može aktivno uključiti u sve aktivnosti suživota s djetetom/osobom s autizmom.

Radi velikih i kontinuiranih fizičkih napora, roditeljima je potrebna i podrška očuvanju njihovog mentalnog zdravlja. U cjelodnevnoj brizi za svoju djecu, roditeljima je neophodna psihološka podrška u razvoju vještina kako se na što funkcionalniji način nositi sa svakodnevnim izazovima odgoja i komunikacije s djetetom/osobom s autizmom.

Vrste aktivnosti:

U svrhu jačanja roditeljskih vještina, a u suradnji s psihijatrom, profesorom defektologom i kreativnim terapeutom održat ćemo dvije vrste radionica:

1.radionice za roditelje djece/osoba s autizmom i

2.radionice za roditelje i njihovu djecu/osobe s autizmom.

Program radionica je usmjeren na razumijevanje djetetovih razvojnih potreba, odgovornosti i kapacitete njihovih roditelja da na te potrebe, odnose i interakcije između članova obitelji i potrebe obitelji funkcionalno odgovore.

Korisnici:

roditelji djece/osoba s autizmom i osobe s autizmom.

Gdje?

Grad Zagreb, Zagrebačka županija

Trajanje projekta:

1. lipnja 2013. – 31. svibnja 2014.

Projekt sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih.