Održane kreativne radionice za osobe s autizmom

U okviru projekta „Komunikacija kroz Orffovu glazbu: senzoričke radionice za osobe s autizmom“, a u suradnji s djelatnicima Udruge za autizam-Zagreb, umjetnica, glazbena terapeutkinja i edukatorica Mejrema Reuter je u razdoblju od 1. siječnja 2013. – 30.rujna 2013. godine održala ukupno 6 radionica za osobe s autizmom i njihove roditelje.

Prva radionica pod nazivom „Disanje i ritam“ održana je u životnoj i stambenoj zajednici u Mostarima u ožujku 2013. godine. Radionica je trajala 4 sata (2 sata kroz jutro i 2 sata poslije podne), a na njoj je sudjelovalo ukupno 30 osoba (13 osoba s autizmom, 9 asistenata u podršci i 8 roditelja). Aktivnosti su uključivale vježbe za cijelo tijelo (bez rekvizita), vježbe disanja, individualni rad s korisnicima pri rukovanju glazbenim instrumentima, pjevanje u grupi i brain gym. Očekivani rezultati kao što su poboljšana razina oksigenacije tkiva, poboljšana cirkulacija, podizanje energije i radosti, poboljšane senzorno-motoričke sposobnosti i povećana koncentracija i više su nego postignuti. Kroz nestrukturirani intervju s roditeljima i djelatnicima, veliko zadovoljstvo korisnika bio je inicijalni indikator da su sve aktivnosti postigle očekivane rezultate.

 Druga radionica pod nazivom „Govor i ritam“ održana je također u životnoj i stambenoj zajednici u Mostarima u ožujku 2013. godine. Radionica je trajala 4 sata (2 sata kroz jutro i 2 sata poslije podne), a na njoj je sudjelovalo ukupno 30 osoba (13 osoba s autizmom, 9 asistenata u podršci i 8 roditelja). Aktivnosti su uključivale igre zvukom i glasom, vježbe za cijelo tijelo (bez rekvizita) uključujući i vježbe za facijalne mišiće, vježbe disanja, individualni rad s korisnicima pri rukovanju glazbenim instrumentima, pjevanje u grupi, brain gym, neverbalnu glumu i paralingvistiku. Očekivani rezultati kao što su poboljšane kognitivne sposobnosti, razvoj auditivne percepcije, poboljšana cirkulacija, podizanje energije i radosti, poboljšane senzomotoričke sposobnosti, povećana koncentracija, poboljšane verbalne sposobnosti i artikulacija postignuti su u velikoj mjeri. Kod svih korisnika koji se verbalno izražavaju ustanovljeno je povećanje volje za verbalnom komunikacijom. Kod korisnika koji se ne izražavaju verbalno postignut je osjećaj prisnosti i povjerenja, a zadovoljstvo roditelja i sveopće veselje prilikom usvajanja novih komunikativnih vještina pridonijelo je konstantnom progresu svih prisutnih.

Treća radionica pod nazivom „Koordinacija i ritam“ održana je u svibnju 2013. godine. Radionica je trajala 6 sati (2 sata ujutro i 4 sata poslije podne). Na radionici je sudjelovalo 13 osoba s autizmom, 9 asistenata u podršci, 8 roditelja, ukupno 30 osoba. Aktivnosti su na ovoj radionici uključivale brzo hodanje, trčanje, igre sa rekvizitima, timski rad, vježbe za cijelo tijelo, vježbe za disanje, pjevanje, sviranje glazbenih instrumenata, individualni rad s korisnicima, razvijanje složenijih oblika kretanja, ples u kolu te priču. Ova je radionica pridonijela razvoju socijalnih vještina i poticanju komunikacije, prihvaćanju pravila grupe, razvoju voljnih pokreta na zvučne poticaje, razvoju fleksibilnosti te kao i uvijek podizanju energije i radosti. Također, zabilježena je izvrsna interakcija korisnika u nastojanju postizanja što boljeg rezultata u timskom natjecanju s loptom. Zadovoljeni su svi očekivani rezultati naročito pri koordinaciji pokreta u jednostavnoj koreografiji. Koliko se god činili na prvi pogled, nezainteresirani za tjelesnu aktivnost, korisnici su objeručke prihvaćali ovakve aktivnosti i izvršavali ih sa posebnim elanom. Unatoč uvriježenom mišljenju o letargiji kod autista, ples i ritam, pospješuju im koordinaciju i balans, volju i želju za zabavom, kao i kod svih. Potrebno je samo inicirati ovakvu aktivnost. Ona se kod njih organski razvija u najboljem obliku.

Četvrta radionica pod nazivom „Pjevanje, sviranje i igra“ također je održana u svibnju 2013. godine. Radionica je trajala 4 sata (2 sata ujutro i 2 sata poslije podne), a sudjelovalo je ukupno 30 osoba, od toga: 13 osoba s autizmom , 9 asistenata u podršci i 8 roditelja. Aktivnosti su uključivale pjevanje, igre zvukom i glasom, sviranje bubnja, blok flaute, marake, ritmičko – plesne i ritmičko –  glazbene igre te vještine vezanja dva kraja konopa. Uz očekivane rezultate kao što su poboljšano ponašanje, smanjena agitacija, povećana socijalizacija, pojačana voljna mimička ekspresija lica, bolja koordinacija prilikom složenijih oblika kretanja, povećana pozornost i poboljšane senzomotoričke sposobnosti, kod pojedinaca su primijećene značajne promjene u mišićnim navikama (npr. jako stiskanje očiju je prestalo). Također, kod većine korisnika kontakt očima traje duže, disanje je slobodnije i dublje. Eholalija je manje izražena netom nakon pjevanja i plesa. Ono što je najočitije jest jačanje koncentracije.

 

Peta radionica pod nazivom „Individualni i grupni pristup u muziciranju“ održana je u srpnju 2013. godine u životnoj i stambenoj zajednici u Mostarima. Trajanje radionice uključilo je individualno 6 sati, grupno 5 sata (2 sata kroz jutro i 3 sata poslije podne). Na radionici je sudjelovalo 13 osoba s autizmom , 9 asistenata u podršci, 8 roditelja, ukupno 30 osoba. Sadržaj radionica obuhvatio je vježbe za cijelo tijelo (bez rekvizita), vježbe sa lopticama, vježbe disanja, individualni rad s korisnicima pri rukovanju glazbenim instrumentima, govoru i pjevanju, rad na ritmu, pjevanje u grupi, brain gym, razgovor, ples i masažu. Tehnike primjenjivanja aktivnosti na individualnom nivou dovele su do bolje reakcije u grupi slijedeći dan. Brže građenje suradnje u radu grupe nastupilo je spontano, bez posebnog naglašavanja. Kvaliteta pokreta je povećana i evidentan je progres u povećanju opsega kretanja. Povećanje interesa i impuls za samostalno sudjelovanje u glazbenom izričaju.

Očekivani rezultati uključuju poboljšanu razinu opuštanja, poboljšane reflekse, podizanje razine odziva na glazbeni impuls, aktivaciju motorike preko ritmičkog sudjelovanja u vježbi sa bubnjevima i klavijaturama, samostalni pristup instrumentima, inicijativu za glazbenu improvizaciju, poboljšanu razinu oksigenacije tkiva, poboljšanu cirkulaciju, podizanje energije i radosti, poboljšane senzorno-motoričke sposobnosti, povećanu koncentracija i volju za sudjelovanjem u aktivnostima. Ono što je u ovoj radionici bilo ključno je veći vremenski period prisustvovanju vježbama i mogućnosti opuštanja u relativno dužem razdoblju no obično. Stoga je i fokus vremenski produljen kao i volja za sudjelovanje u glazbenim aktivnostima. Toliki vremenski period u terapeutskom aspektu predstavlja vrlo značajan pomak. Kod autista svaki, ne samo dan, nego i sat je drugačiji. Osjećaj sigurnosti je bitan faktor kod izvođenja svih vježbi, stoga su postignuti rezultati izuzetno zadovoljavajući.

Šesta radionica pod nazivom „Samostalno formiranje zvuka i ritma“ održana je u rujnu u stambenoj zajednici u Sopnici. Radionica je trajala 2 sata, a sudjelovalo je ukupno 30 osoba. Aktivnosti su uključivale igre zvukom i glasom, vježbe za cijelo tijelo (bez rekvizita) i sa upotrebom stolice uključujući i vježbe za facijalne mišiće, vježbe disanja, individualni rad s korisnicima pri rukovanju glazbenim instrumentima, pjevanje u grupi, brain gym, koordinaciju daha i malih mišića na melodici te ples. I na ovoj su radionici postignuti izuzetni rezultati, naročito prilikom koordinacije prstiju lijeve i desne ruke na melodici. K tome još zavidni uspjeh prilikom koordinacije daha i malih mišića ruku kod pojedinaca. Sviranje u radionici je svima proizvelo otvaranje komunikacijskog kanala. Auditorno se preslikalo u izražavanje preko ritma i formi koje nisu vezane za riječi. Pojavili su se osmijesi više nego uobičajeno. Mogućnost komunikacije preko glazbe dovela je do relaksacije i oslobođenja. Došlo je do iskazivanja radosti i naznaka uživanja u glazbi i druženju.

Glazba se pokazala kao pravi komunikativni medij za osobe s autizmom. I kao slušači i kao neposredni sudionici u glazbenom izričaju, kako vokalnom  tako i instrumentalnom, oni sa zadovoljstvom primaju ovakve poticaje i rado ih implementiraju kao sistem sigurnog samoizražavanja. Njihova auditivna percepcija je uvelike razvijenija, nego što se misli i svaka integracija osjetilnih podražaja u sklopu auditivnog ima još jači aspekt. Ovakav program aktivnosti pozitivno djeluje i na roditelje. Opušta ih u svakodnevnom nastojanju da izgrade komunikativne mostove sa svojom djecom.

S obzirom da je preporuka izvoditeljice radionica Mejreme Reuter da se komunikacija glazbom nastavi jer na taj način korisnici vide da se mogu izražavati slobodno i van ograničenja verbalne komunikacije, Udruga će nastaviti održavati ovakve vrste aktivnosti do kraja razdoblja provedbe projekta odnosno do kraja 2013. godine. Kako su rezultati gore opisanih radionica i više nego zadovoljavajući te je veliki odaziv i napredak korisnika, a s obzirom da je konzistentnost konstantna potreba ukoliko želimo garantirati progres, Udruga će se potruditi da se i u 2014-oj godini održavaju radionice kreativne vrste.

Projekt „Komunikacija kroz Orffovu glazbu: senzoričke radionice za osobe s autizmom“ je financiran od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.