„Ti, ja i mi gradimo prijateljstvo: Edukacija mladih o osobama s poremećajima iz autističnog spektra“

Naziv projekta

„Ti, ja i mi gradimo prijateljstvo: Edukacija mladih o osobama s poremećajima iz autističnog spektra“

 

Što?

Danas se sve više potiče i provodi integracija djece s teškoćama u razvoju u redovne osnovne i srednje škole, no pritom je primijećeno kako se djeca i mladi tipičnog razvoja često ne znaju ponašati ili se osjećaju neugodno u prisustvu djeteta s teškoćom u razvoju ili osobe s invaliditetom. Kao što je već prije navedeno, prava djece i mladih  s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom zajamčena su brojnim dokumentima, no preduvjete za njihova ostvarivanja potrebno je graditi od najranije dobi unutar cjelokupnog obrazovanja.

Osobe s poremećajima autističnog spektra često su žrtve društvene neosjetljivosti, nisu jednakopravni sudionici društvenog života te je pubertet vrijeme kada se naročito počinju manifestirati njihovi problemi, ali i posebnosti. Upravo zbog naglašenih teškoća u komunikaciji i socijalnim vještinama oni često svoje slobodno vrijeme provode u kućnoj izolaciji, čime javnost gubi priliku da im dade poticajni doprinos kojim bi pridonijeli njihovoj integraciji i poboljšanju kvalitete njihova života. Uključivanjem osoba s poremećajima autističnog spektra u održavanje edukacija za učenike srednjih škola na način da, uz primjerenu podršku, sami prezentiraju svoja prava doprinijet će oživotvorenju njihovih temeljnih ljudskih prava i dostojanstva.

Stoga aktivnostima ovog projekta Udruga za autizam – Zagreb želi doprinijeti senzibilizaciji i povećanju tolerancije učenika srednjih škola i članova njihove obitelji i prijatelja te šire javnosti, te navedenom promocijom ljudskih prava ove marginalizirane i osjetljive društvene skupine napraviti korake prema inkluzivnijem društvu zasnovanom na demokratskim načelima.

 

Vrste aktivnosti:

  • održavanje edukativnih radionice za učenike redovnih srednjih škola
  • održavanje kreativno stvaralačkih radionica za učenike opće populacije i osobe s poremećajima iz autističnog spektra
  • održavanje rekreacijskih radionica za učenike opće populacije i osobe s poremećajima iz autističnog spektra
  • održavanje socijalizacijskih radionica za učenike opće populacije i osobe s poremećajima iz autističnog spektra
  • održavanje radionica „Pjevanje, sviranje i igra“ za učenike opće populacije, osobe s poremećajima iz autističnog spektra i  roditelje
  • održavanje radionica Samozastupanja za učenike opće populacije, osobe s poremećajima iz autističnog spektra i  roditelje
  • održavanje radionica “Živimo s autizmom” za roditelje
  • održavanje skupne radionice u životnoj i stambenoj zajednici „Kuća za kućnu sreću“ u Mostarima

 

Korisnici:

Učenici srednjih škola, osobe s autizmom i njihovi roditelji

 

Partneri u provedbi projekta:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Udruga za samozastupanje

Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići

Udruga za autizam POGLED

 

Područje provedbe:

Grad Zagreb,  Zagrebačka, Karlovačka  i Međimurska županija

 

Datum početka i završetka projekta:

26.09.2013. – 25.06.2014.

 

Projekt sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa