Projekt “Kreativne radionice za osobe s autizmom”

Naziv projekta

„Kreativne radionice za osobe s autizmom“

 

Što?

U Republici Hrvatskoj problemi i potrebe, kako djece i osoba s poremećajima autističnog spektra, tako i njihovih obitelji, nisu dovoljno prepoznati te im je upravo zbog toga potrebna pomoć i podrška. Autizam je vrlo složen razvojni poremećaj nepoznatog uzroka. Javlja se u ranom djetinjstvu i traje cijeli život. U osnovi svih teškoća su unutarnje kočnice koje stoje na putu uspostavljanja komunikacije te stjecanja iskustva, znanja i vještina socijalnih odnosa. Osobe s autizmom i njihovi roditelji/skrbnici imaju znatne životne teškoće, koje postaju sve veće i izrazitije, ukoliko se što je moguće prije ne zatraži pomoć stručnjaka i ne uključe se u odgovarajuće programe usluga u zajednici.

Osobe s razvojnim poremećajima, naročito osobe s autizmom, imaju naglašene probleme senzomotoričke prirode što im ozbiljno narušava njihove mogućnosti spoznajnog razvoja, komunikacije i socijalizacije.  S ciljem poticanja njihovog razvoja danas se koriste razne metode senzomotoričke integrativne stimulacije.

Uz pružanje informacija roditeljima u obliku predavanja, muzikoterapija i drugi oblici kreativne terapije (sinkronistički učinak terapije glazbom i pokretom) pružaju dodatne mogućnosti za pozitivnu interakciju i izgradnju odnosa članova obitelji i osoba s autizmom, naročito zbog toga što mogu članove svoje obitelji vidjeti u okruženju u kojem na način drugačiji od uobičajenog imaju prilike ostvariti svoje potencijale i pokazati svoje, često potisnute, talente.

Inovativnost ovog projekta sastoji se u individualiziranom pristupu i integrativnoj metodologiji koja se koristi za postizanje neglazbenih ciljeva kao što je razvoj senzoričke integracije, poticanje komunikacije, poboljšanje socijalnih vještina, smanjenje anksioznosti i repetitivnog ponašanja, poboljšanje kognitivnih i motoričkih sposobnosti, te podizanje razine svijesti o sebi i samopouzdanja osoba s autizmom.

 

Vrste aktivnosti:

 • ritmičko-plesne i ritmičko – glazbene igre i sviranje,
 • individualni rad s korisnicima pri rukovanju glazbenim instrumentima,
 • timski rad,
 • ples,
 • pjevanje u grupi,
 • dramatizacija,
 • ručni rad,
 • vježbe za cijelo tijelo sa i bez rekvizita,
 • koordinacija daha i malih mišića, vježbe disanja,
 • brain gym,
 • trčanje,
 • brzo hodanje,
 • razvijanje složenijih oblika kretanja.

 

Korisnici:

Izravni korisnici su osobe s poremećajima autističnog spektra različitog stupnja oštećenja i različitih kronoloških dobi s područja Grada Zagreba,  roditelji/skrbnici ovih osoba.

 

Partner u projektu:

Hrvatska udruga muzikoterapeuta

 

Područje provedbe:

Grad Zagreb,  Zagrebačka županija

 

Datum početka i završetka projekta:

1.1.2014.-31.12.2014.

 

Projekt sufinancira Grad Zagreb, Gradski Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.