Održana završna konferencija projekta „Ti, ja i mi gradimo prijateljstvo“

Jučer je u prostorijama Tribine Grada Zagreba održana završna konferencija projekta „Ti, ja i mi gradimo prijateljstvo“. Konferencija, čiji je organizator bila  Udruga za autizam – Zagreb, okupila je partnere i suradnike projekta, stručnjake iz područja socijalnog uključivanja. Konferencija je organizirana s ciljem predstavljanja aktivnosti, korisnika i rezultata projekta te mogućnosti njegovog nastavka, kao i primjera dobre prakse u području promocije prava osoba s autizmom u zajednici.

Konferenciju je otvorila Slavica Dujmović, predsjednica Udruge za autizam – Zagreb, a sadržaj, provedbu i rezultate projekte je predstavio Luka Femec, izvršni direktor Udruge. Nakon toga je uslijedio osvrt partnerskih organizacija na realizaciju projekta. U ime Udruge za djecu s teškoćama u razvoju „Zvončići“ okupljenima se obratila predsjednica Snježana Čop, koja je pohvalila rad stručnjaka koji su sudjelovali u provedbi projekta. Predstavnik druge partnerske organizacije Dalibor Kuhta, predsjednik Izvršnog odbora Udruge za autizam „Pogled“ također je iskazao zadovoljstvo provedenim projektom te izjavio da projekt „Ti, ja i mi gradimo prijateljstvo“ spada u skupinu važnijih dosadašnjih realiziranih projekata. Čestitke Udruzi za autizam – Zagreb i projektnom timu uputio je i Damjan Janjušević, izvršni direktor Udruge za samozastupanje, koji je kazao kako je ovaj projekt još jedan od vrijednih koraka na putu ostvarivanja prava osoba s autizmom u Republici Hrvatskoj, te da na tom području ima još mnogo toga što je potrebno učiniti kako bi ove osobe uživale ista prava kao i svi drugi građani.

„Osim edukacije djece i mladih o pravima, potrebama, sposobnostima, i mnogim poteškoćama s kojima se osobe s autizmom susreću u svakodnevnom životu, veliku vrijednost ovog projekta vidim u iskustvu stečenom provedbom ovog projekta. Uspjeli smo objediniti znanstvenu i obrazovene institucije, umrežili smo stručnjake i roditelje okupljene u lokalnim udrugama za autizam iz 4 županije, prenijeli znanje nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola, te smo postigli sinergijski učinak o kojem mnoge druge županije, a čak i neke susjedne zemlje u regiji, zasada samo maštaju“, rekla je predsjednica Udruge za autizam – Zagreb Slavica Dujmović i dodala da Udruga za autizam-Zagreb i ovim projektom utabava nove puteve pružanju socijalnih usluga u zajednici za osobe s autizmom u RH.

Izvoditelji projekta su predstavili aktivnosti projekta i to:

Edukativne radionice djece i mladih u osnovnim i srednjim školama predstavila je izvoditeljica Maria Tomić – Preiner, dipl.soc.radnica i mag.psihologije,

Radionice „Pjevanje, sviranje i igra“  predstavila je izvoditeljica Mejrema Reuter, kreativna terapeutkinja

Stvaralačke, socijalizacijske i rekreacijske radionice predstavila je Ana Pavanić, koordinatorica životnih i stambenih zajednica, Udruga za autizam – Zagreb

Radionice samozastupanja predstavio je Damjan Janjušević, izvršni direktor Udruge za samozastupanje

Radionice „Živimo s autizmom“ predstavila je prof.dr.sc. Jasmina Frey – Škrinjar, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Predsjednica Udruge za autizam – Zagreb Slavica Dujmović na samom kraju konferencije je naglasila da će se budućnost Udruge i nadalje kretati u smjeru promocije i ostvarivanja prava osoba s autizmom i njihovih obitelji, u planu je suradnja s osnovnim i srednjim školama te s dosadašnjim i novim partnerima, a sve u cilju što ranijeg upoznavanja djece i mladih s osobama s autizmom i njihovim posebnostima. “Krajnji cilj svakog projekta Udruge za autizam – Zagreb je pružiti konkretan doprinos razvoju izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi, s ciljem prevencije institucionalizacije i postizanja cjelovite integracije osoba s poremećajima autističnog spektra u zajednicu”, dodala je Dujmović.

Nakon završne riječi predsjednice Udruga za autizam – Zagreb Slavice Dujmović, nazočni su proslavili uspješnu provedbu i završetak projekta prigodnim domjenkom.

***

Projektnim aktivnostima je obuhvaćeno 224 učenika osnovnih i srednjih škola, 29 osoba s autizmom i njihovih 53 roditelja u Gradu Zagrebu, Karlovačkoj, Međimurskoj i Zagrebačkoj županiji.

Evaluacija projekta se odvijala uz pomoć pomoć anketnih listića koji su bili strukturirani prema aktivnostima koje su se provodile. To su bile:

•edukativne radionice za učenike redovnih osnovnih i srednjih škola,

•stvaralačke, rekreacijske i socijalizacijske radionice za učenike opće populacije i osobe s poremećajima iz autističnog spektra,

•radionice „Pjevanje, sviranje i igra“ za učenike opće populacije, osobe s poremećajima iz autističnog spektra i  roditelje,

•radionice samozastupanja za učenike opće populacije, osobe s poremećajima iz autističnog spektra i  roditelje, te

•radionice “Živimo s autizmom” za roditelje.

Učenici su sudjelovali na radionicama u školama, te na kreativnim, rekreativnim, socijalizacijskim radionicama te radionicama „Pjevanje, sviranje, igra“, zajedno s osobama s autizmom i njihovim roditeljima.

Osobe s autizmom su sudjelovale na kreativnim, rekreativnim, socijalizacijskim radionicama, radionicama „Pjevanje, sviranje, igra“, radionicama o samozastupanju i radionicama „Živimo s autizmom“.

Roditelji osoba s autizmom su sudjelovali na kreativnim, rekreativnim, socijalizacijskim radionicama, radionicama „Pjevanje, sviranje, igra“, radionicama o samozastupanju i radionicama „Živimo s autizmom“.

Kod učenika smo postigli razvijanje tolerancije i razumijevanje raznolikosti u društvu, a kod osoba s autizmom razvijanje sposobnosti stvralačkog izražavanja, jačanje psihofizičkog stanja i očuvanje mentalnog zdravlja, poticanje samostalnosti i neovisnosti u aspektima svakodnevnog života, te poboljšavanje vještina senzomotoričke integracije. Kod roditelja ovih osoba je postignuto ostvarenje dostupnosti dodatne edukacije o pravima i životu osoba s autizmom uz podršku u zajednici, veće znanje i umreženost roditelja, te poticanje na daljnje aktivnosti.

Provođenje projekta doprinijelo je u znatnoj mjeri poboljšanju komunikacije i prihvaćanju učenika s poremećajima autističnog spektra koji su integrirani u redovne škole u sredinama u kojima se projekt provodio. Nastavnici i roditelji navode primjere promjene odnosa i razumijevanja teškoća i ponašanja ove populacije i natjecanja u namjeri da se priskoči u pomoć i “pomogne u nevolji”. Jednako tako primjećena je veća uključenost djece s autizmom u aktivnosti provođenja slobodnog vremena organiziranih od strane vršnjaka opće populacije.

Ukupna vrijednost projekta “Ti, ja i mi gradimo prijateljstvo” , financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, je 150.000,00 HRK.

***

Projekt „Ti,ja i mi gradimo prijateljstvo“ zahtijevao je dobro razrađeni plan i raspored aktivnosti, suradnju i koordinaciju s partnerima na projektu, što je omogućilo ostvarenje ciljeva i realizaciju cjelokupnog projekta.

Metode i aktivnosti prilagođavani su mogućnostima i uzrastu sudionika na projektu. Osobe s autizmom imaju teškoće u prilagodbi na novu sredinu i nove osobe, te su izvoditelji aktivnosti o tome vodili brigu, koristeći metodu korak po korak i na taj način ih pripremali i uvodili u prihvačanje različitosti i posebnosti različitih sudionika, kao i spremnost na podršku  i pomoć. Bilo je u nizu situacija iznenađujuće dobra, što je bio znak prikladnosti metoda i aktivnosti predodređenih projektom.

Stručni voditelj i izvoditelji projekta birani su na osnovi dokazanih kompetencija i iskustva u radu s osobama s autizmom. Svi su izvoditelji osobe s visokom stučnom spremom i iskustvom na provedbi sličnih projekata što je utjecalo izravno na vrlo uspješnu provedbu projekta i na zadovoljstvo svih sudionika.

Voditelj projekta je bila osoba s dugogodišnjim iskustvom u vođenju projekata što joj je olakšalo planiranje i raspodjelu rada,vodeći računa o mogućnostima i potrebama svih sudionika. Dobro planiranje i raspored rada rezultati su provođenju projektnih aktivnosti bez teškoća.

Suradnja s partnerskim organizacijama bila je vrlo dobra. Zalaganje partnera i kooperativnost u organizaciji i provođenju projektnih aktivnosti značajno je pridonijela uspješnosti provedbe ovog vrlo zahtjevnog projekta. Suradnjom na ovom projektu  partnerske su organizacije u manjim sredinama i s manje iskustva razvile nove kompetencije i proširile krug suradnika u svojim sredinama koje su zahvaljujući provedbi ovog projekta upoznate sa teškoćama, mogućnostima, potrebama i pravima osoba iz autističnog spektra.

Provođenje ovog projekta stvorio je preduvjete u lokalnim zajednicama da kroz poučavanje o pravima  osoba s autizmom steknu znanja općenito o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu koje je osjetljivo i spremno na prihvaćanje različitosti što su sudionici projekta kroz provođenje aktivnosti pokazali i više, no se to očekivalo.

Svi su izrazili zadovoljstvo i želju da bude više takovih radionica u kojima mogu u neposrednom kontaktu upoznati osobe s teškoćama u razvoju, što nas ohrabruje u nastavku rada na sličnim projektima.

Suradnja je bila vrlo dobra. Zahvalni smo svim dionicima projekta na suradnji i susretljivosti jer bez toga provođenje projekta ne bi bilo moguće. Posebno smo bili obradovani reakcijama i pozitivnim odgovorima u evaluacijskim listićima učenika srednjih i osnovnih škola gdje se projekt provodio.

Osobe s autizmom su često žrtve društvene neosjetljivosti. Zbog poteškoća u komunikaciji i socijalnim vještinama, često su izolirani, čime javnost gubi mogućnost da ih upozna i da  dade poticajni doprinos njihovoj integraciji u društvo. Zbog toga interaktivne radionice u kojima učestvuju djeca redovne populacije i djeca s autizmom idealna su prilika za međusobno upoznavanje.

Nastavno na gore navedeno, projekt je vrlo značajan za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje i razvoj tolerancije prema osobama s autizmom jer u okviru redovnog obrazovanja i slobodnih aktivnosti djeca i mladi tipične populacije nisu u mogućnosti susretati i upoznati ove osobe njihove posebnosti, mogućnosti i ograničenja. Posljedno desetljeće sve je više djece s teškoćama u razvoju pa i djece s autizmom, uključeno u osnovne i srednje škole, no pritom je primjećeno da se djeca i mladi tipičnog razvoja osjećaju neugodno u društvu ove  djece i mladih. Ne znaju kako im pristupiti, kako s njima komunicirati.Prava osoba s invaliditetom zajamčena su u mnogim dokumentima kojih je potpisnik RH i obvezuje je na njihovo provođenje. Preduvjet za njihovo provođenje i ostvarenje je odgoj djece i mladih od najranije dobi za uvažavanje svih članova zajednice kroz poučavanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Stoga projekt “Ti i ja i mi”,  koji je bio usmjeren prema prevenciji i sprečavanju diskriminacije osoba s autizmom, ima puno opravdanje jer unapređuje i kvalitetu života djece i mladih s autizmom.

Važnost odgoja mladih za ljudska prava i demokratsko građanstvo i senzibilizacija za potrebe svih članova zajednice ohrabruje Udrugu u nastavku provođenja sličnih projekata.

***

Popis održanih aktivnosti projekta

1.       EDUKATIVNE RADIONICE ZA UČENIKE REDOVNIH OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Izvoditelj: Maria Tomić – Preiner

 

GRAD ZAGREB

Održano radionica: 4 radionice za 4 razreda

Mjesto održavanja radionice: Osnovna škola Borovje

Datum održavanja radionice: 2.5.2014.

Broj učenika koji su sudjelovali na radionicama: 45

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 4

Mjesto održavanja radionice: Osnovna škola Dubrava (26.2.2014.)

Osnovna škola braće Radić, Kloštar Ivanić (5.3.2014.)

Datum održavanja radionice: 26.2.2014. i 5.3.2014.

Broj učenika koji su sudjelovali na radionicama: 36

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 4

Mjesto održavanja radionice: Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Osnovna škola Nedelišće

Datum održavanja radionice: 5.3.2014.

Broj učenika koji su sudjelovali na radionicama: 90

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 4

Mjesto održavanja radionice: Osnovna škola Grabrik Karlovac

Prirodoslovna škola Karlovac

Datum održavanja radionice:  26.2.2014.

Broj učenika koji su sudjelovali na radionicama: 53

 

2.       KREATIVNE RADIONICE ZA UČENIKE OPĆE POPULACIJE I OSOBE S POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA

GRAD ZAGREB

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Ured udruge, Ulica Ljudevita Posavskog 37, 10 000 Zagreb

Datum održavanja radionice: 15. 3. 2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 8 osoba s autizmom, 4 roditelja, djelatnici zaposleni u podršci osoba s autizmom

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: stambena zajednica Mostari, Vrbovečka Dubrava

Datum održavanja radionice: 17.3.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 13 osoba s autizmom, 10 učenika, 9 roditelja, djelatnici zaposleni u podršci osoba s autizmom

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Čakovec

Datum održavanja radionice: 13.3.2014

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 8 osoba s autizmom, 5 učenika, 4 roditelja

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Karlovac

Datum održavanja radionice: 14.3.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 8 osoba s autizmom, 5 učenika, 4 roditelja

 

3.       REKREACIJSKE RADIONICE ZA UČENIKE OPĆE POPULACIJE I OSOBE S POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA

Izvoditelji: Ana Pavanić, Luka Femec

 

GRAD ZAGREB

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Ured udruge, Ulica Ljudevita Posavskog 37, 10 000 Zagreb

Datum održavanja radionice: 14.06.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 8 osoba s autizmom, 4 roditelja, djelatnici zaposleni u podršci osoba s autizmom

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: stambena zajednica Mostari, Vrbovečka Dubrava

Datum održavanja radionice: 11.06.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 13 osoba s autizmom, 10 učenika, 9 roditelja, djelatnici zaposleni u podršci osoba s autizmom

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Čakovec

Datum održavanja radionice: 10.06.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 8 osoba s autizmom, 5 učenika, 4 roditelja

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Karlovac

Datum održavanja radionice: 09.06.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 16 učenika, 6 osoba s autizmom, 4 roditelja

 

4.       SOCIJALIZACIJSKE RADIONICE ZA UČENIKE OPĆE POPULACIJE I OSOBE S POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA

 

Izvoditelji: Ana Pavanić, Luka Femec

 

GRAD ZAGREB

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: stambena zajednica Sopnica 10 000 Zagreb

Datum održavanja radionice: 7.6.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 8 osoba s autizmom, 4 roditelja, djelatnici zaposleni u podršci osoba s autizmom

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: stambena zajednica Mostari, Vrbovečka Dubrava

Datum održavanja radionice: 02.06.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 13 osoba s autizmom, 10 učenika, 9 roditelja, djelatnici zaposleni u podršci osoba s autizmom

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Čakovec

Datum održavanja radionice: 03.06.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 10 učenika, 6 osoba s autizmom, 6 roditelja

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Karlovac

Datum održavanja radionice: 04.06.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 12 učenika, 6 osoba s autizmom, 4 roditelja

 

5.       RADIONICE „PJEVANJE, SVIRANJE I IGRA“ ZA UČENIKE OPĆE POPULACIJE, OSOBE S POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA I  RODITELJE

Izvoditelj: Mejrema Reuter

 

GRAD ZAGREB

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Ured udruge, Ulica Ljudevita Posavskog 37, 10 000 Zagreb

Datum održavanja radionice: 09.05.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama:  10 osoba s autizmom, 10 učenika, 10 roditelja, djelatnici zaposleni u podršci osoba s autizmom

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: stambena zajednica Mostari, Vrbovečka Dubrava

Datum održavanja radionice: 10.03. 2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 6 osoba s autizmom, 9 roditelja, djelatnici zaposleni u podršci osoba s autizmom, 1 volonter

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Čakovec

Datum održavanja radionice: 18.03.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 10 osoba s autizmom, 10 učenika, 10 roditelja, djelatnici zaposleni u podršci osoba s autizmom

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Karlovac

Datum održavanja radionice: 20.03.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 10 osoba s autizmom, 10 učenika, 10 roditelja, djelatnici zaposleni u podršci osoba s autizmom

 

6.       RADIONICE SAMOZASTUPANJA ZA UČENIKE OPĆE POPULACIJE, OSOBE S POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA I  RODITELJE

 

Izvoditelj: Damjan Janjušević

GRAD ZAGREB

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Ured udruge, Ulica Ljudevita Posavskog 37, 10 000 Zagreb

Datum održavanja radionice: 7.5.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama:  10 osoba

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: stambena zajednica Mostari, Vrbovečka Dubrava

Datum održavanja radionice: 08.05.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 24

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Čakovec

Datum održavanja radionice: 29.04.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 20

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Karlovac

Datum održavanja radionice: 09.05.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 10 osoba

 

7.       RADIONICE “ŽIVIMO S AUTIZMOM” ZA RODITELJE I DJELATNIKE ZAPOSLENE U PODRŠCI OSOBA S AUTIZMOM

Izvoditelj: Jasmina Frey- Škrinjar

 

GRAD ZAGREB

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Ured udruge, Ulica Ljudevita Posavskog 37, 10 000 Zagreb

Datum održavanja radionice: 4.6.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama:  17 osoba

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: stambena zajednica Mostari, Vrbovečka Dubrava

Datum održavanja radionice: 06.06.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 23

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Čakovec

Datum održavanja radionice: 26.03.2014

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 20

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: Karlovac

Datum održavanja radionice: 02.04.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 10 osoba

 

8.       ZAVRŠNA RADIONICA PROJEKTA I IGROKAZ                                                                                                                

Održano radionica: 1

Mjesto održavanja radionice: stambena zajednica Mostari, Vrbovečka Dubrava, Zagrebačka županija

Datum održavanja radionice: 08.06.2014.

Broj osoba koji su sudjelovali na radionicama: 50 osoba

 

9.       ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA

Održano konferencija: 1

Mjesto održavanja konferencije: Tribina Grada Zagreba

Datum održavanja konferencije: 23.06.2014.