Održane pripremne radionice „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“

U sklopu projekta “Priprema projekata i podrška korisnicima Europskog socijalnog fonda” kojeg provodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao glavni partner u projektu, dana 23.7.2014. i 20.8.2014. godine u Zagrebu su održane dvije pripremne radionice za potencijalne prijavitelje na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“. Na radionicama je sudjelovao izvršni direktor Udruge za autizam – Zagreb Luka Femec.

Na radionici su obrazložene upute za prijavitelje, timski se radilo na razradi projekata, a predstavljeni su i primjeri uspješnih projekata usmjereni širenju mreže socijalnih usluga u zajednici  iz susjednih zemalja.

Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržat će se projekti kojima će se nastaviti razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama namijenjenih  sljedećim skupinama u nepovoljnom položaju: osobama s invaliditetom, liječenim ovisnicima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladima s poremećajima u ponašanju, tražiteljima azila, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s ciljem unaprjeđenja mogućnosti njihova zapošljavanja. Ujedno, podržat će se i oni projekti koji kao ciljnu skupinu imaju članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu (kao što su starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, djeca), a u svrhu pomirenja njihovog obiteljskog i poslovnog života.