Ministarstvo socijalne politike i mladih dodijelilo UAZ-u sredstva za provedbu projekta „S prvim danom s intervencijom ranom“

U sklopu Natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece i podršci obitelji u 2014. godini, Ministarstvo socijalne politike i mladih dodijelilo je Udruzi za autizam- Zagreb sredstva za provedbu projekta „S prvim danom s intervencijom ranom“ – rana intervencija djece s poremećajima iz autističnog spektra.

U Hrvatskoj nema razvijenog sustava rane intervencije za djecu s autizmom. Dosadašnja praksa pokazuje da proces dijagnosticiranja autističnog poremećaja u spektru traje i do djetetove 4 godine. To znači da je djetetu uskraćena specifična podrška u najkritičnijem periodu razvoja.

Iskustvo dobre prakse u svijetu je da rana intervencija u obitelji predstavlja suvremeni oblik organizirane izvaninstitucionalne skrbi za djecu s autizmom koja je veoma učinkovita u prevenciji institucionalizacije. Ona pruža značajnu podršku obitelji u presudnom periodu za razvoj djeteta i u situaciji suočavanja i prihvaćanja činjenica da njihovo dijete ima razvojne teškoće. Rana intervencija podrazumijeva uključivanje relevantnih službi i pružanje primjerene sustavne podrške za poticanje razvoja i minimaliziranje odstupanja (zaostajanja) u razvoju te buduće potrebe za posebnim edukacijskim sustavima.

Aktivnostima ovog projekta Udruga za autizam – Zagreb će razvijati i pružati usluge individualiziranih programa za djecu s poremećajima iz autističnog spektra, budući da navedeno predstavlja  jedan od nužnih preduvjeta potrebnih za poboljšanje psihofizičkog statusa djece s poremećajima autističnog spektra,  te povećava njihovu mogućnost integracije u predškolski sustav odgoja i obrazovanja.

Više o projektu pročitajte ovdje .