„S prvim danom s intervencijom ranom“ – rana intervencija djece s poremećajima iz autističnog spektra

ŠTO?

Autizam je kompleksan razvojni poremećaj koji spada u skupinu tzv. pervazivnih razvojnih poremećaja. Postoji čitav niz specifičnosti razvoja i funkcioniranja ili ponašanja prema kojima se dijagnosticira autistični poremećaj kod osobe. Simptomi se svrstavaju u tri skupine dijagnostičkih kriterija kojima se opisuju velika odstupanja u razvoju:

  • socijalizacija (minimalna socijalna interakcija s okolinom, uglavnom na razini zadovoljavanja osonvnih potreba)
  • komunikacije (razvoj govornog jezika kasni ili potpuno izostaje; nije praćen pokušajem kompenzacije alternativnim načinima komuniciranja kao što su geste i mimika; kod osoba s primjereno razvijenim govorom, izrazito je oštećenje sposobnosti započinjanja i održavanja konverzacije; izostaju različiti spontani oblici igara, pretvaranja ili oponašanja primjerenih razvojnom stupnju)
  • ponašanja (ograničeni, ponavljajući i stereotipni obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti, kao npr. uočljivo nefleksibilno priklanjanje specifičnim, nefunkcionalnim rutinama ili ritualima; stereotipni i motorički manirizmi ili trajna zaokupljenost dijelovima predmeta).

Pozitivni ishodi razvoja uvelike ovise o ranoj identifikaciji poremećaja i brzom upućivanju u primjerene programe rane intervencije. U današnje vrijeme najuspješnija praksa ukazuje na važnost sudjelovanja obitelji u ranim interventnim programima.

Nakon postavljanja dijagnoze slijedi period traženja primjerenijih programa. Samo vrlo mali broj djece s pervazivnim razvojnim poremećajem uključuju se u redovan vrtić. Međutim sama fizička integracija nije dovoljna u zadovoljavanju potreba vezanih za sposobnosti imitacije, komunikacije i socijalizacije djeteta. Bez razvoja vještina koje su preduvjet uključivanja u interakciji s vršnjacima i podrške pomagača u uključivanju, dijete iz tih situacija neće moći učiti i napredovati.

Iskustvo dobre prakse u svijetu je da rana intervencija u obitelji predstavlja suvremeni oblik organizirane izvaninstitucionalne skrbi za djecu s autizmom koja je veoma učinkovita u prevenciji institucionalizacije. Ona pruža značajnu podršku obitelji u presudnom periodu za razvoj djeteta i u situaciji suočavanja i prihvaćanja činjenica da njihovo dijete ima razvojne teškoće. Rana intervencija podrazumijeva uključivanje relevantnih službi i pružanje primjerene sustavne podrške za poticanje razvoja i minimaliziranje odstupanja (zaostajanja) u razvoju te buduće potrebe za posebnim edukacijskim sustavima.

U Hrvatskoj nema razvijenog sustava rane intervencije za djecu s autizmom. Dosadašnja praksa pokazuje da proces dijagnosticiranja autističnog poremećaja u spektru traje i do djetetove 4 godine. To znači da je djetetu uskraćena specifična podrška u najkritičnijem periodu razvoja.

U ovom projektu uz djecu s autizmom, njihovi roditelji su izravni korisnici, odnos prema njima je aktivan te ćemo ih, koristeći interdisciplinaran pristup, interaktivne procese i rad u grupi osnažiti i razvijati psihofizičke funkcije djeteta, ali i djelovati na poboljšanje funkcioniranja djetetovih roditelja.

 

CILJ PROJEKTA:

pridonijeti razvoju kvalitetne rane intervencije djece s poremećajima iz autističnog spektra te pružiti ravnopravne mogućnosti njihove integracije u predškolski sustav odgoja i obrazovanja.

 

KORISNICI:

  • djeca s autizmom,
  • roditelji djece s autizmom.

 

PARTNER U PROVOĐENJU PROJEKTA:

Udruga za promicanje i oblikovanje zdravog života autističnih osoba “Kišni čovjek”

 

TRAJANJE PROJEKTA:

1.10.2014.-31.5.2015.

 

MJESTO PROVEDBE PROJEKTA:

Grad Zagreb

 

Projekt sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih.