POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUGE ZA AUTIZAM – ZAGREB

Na temelju članka 22. Statuta Udruge za autizam – Zagreb, saziva se redovna godišnja Skupština Udruge za autizam – Zagreb koja će se održati u utorak, 9. prosinca 2014. godine s početkom u 17 sati u sjedištu Udruge, Ulica Ljudevita Posavskog 37, 10 000 Zagreb, te predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Otvaranje Skupštine (pozdravni govor Predsjednice)
  2. Utvrđivanje kvoruma
  3. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
  4. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  5. Razmatranje i usvajanje izvješća o radu i financijskom poslovanju Udruge u 2014-oj godini
  6. Prijedlozi i sugestije
  7. Razmatranje i donošenje prijedloga Plana i Programa rada Udruge za 2015. godinu
  8. Razno

 

Pozivaju se svi članovi Udruge i drugi nečlanovi, kolegice i kolege da se odazovu Skupštini, te saznaju nešto više o našim ciljevima i djelovanju.

Molim da svoj dolazak potvrdite na e-mail: uaz.zagreb [at] gmail.com ili na broj telefona 01/2303-901.

U Zagrebu, 2. prosinca 2014. godine

Predsjednica Udruge za autizam – Zagreb

Slavica Dujmović, prof.def.