Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom: “Održivi razvoj – obećanje tehnologije”

Ove godine se Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava promičući ideju održivog razvoja uz pomoć politika, smjernica i tehnologija 21.stoljeća, dostupnih osobama s invaliditetom i osjetljivih na njihove perspektive i iskustva.

Prema podacima Izvješća o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Republici Hrvatskoj stanje na dan 30.01.2014., živi 510 274 osoba s invaliditetom, od čega su 308 060 muške osobe (60%) i 202 214 ženske osobe (40%) te na taj način osobe s invaliditetom čine oko 12% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske.

Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 268 803, je u radno aktivnoj dobi (52,7%), 19-64 godina, dok je u dobnoj skupini „65+“ 199 483 osoba (39,1%). Invaliditet prisutan i u dječjoj dobi, 0-19 godina, i to u udjelu od 8,2%. Najveći broj osoba s invaliditetom ima prebivalište u Gradu Zagrebu i Splitsko dalmatinskoj županiji. U te dvije županije živi oko 29% od ukupnog broja osoba s invaliditetom.

Prema podacima gore navedenog izvješća, u Republici Hrvatskoj, na dan 30.01.2014. u živi ukupno 1316 osoba s autizmom (0,3 % od ukupnog broja osoba s invaliditetom). U Gradu Zagrebu živi 316 osoba s autizmom (0,3% od ukupnog broja osoba s invaliditetom županije, dok prevalencija autističnog poremećaja u Gradu Zagrebu na 1000 stanovnika iznosi 0,4).

Glavna skupština Ujedinjenih naroda je u listopadu 1992. godine usvojila rezoluciju kojom je 3. prosinca proglašen Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Republika Hrvatska potpisnica je brojnih međunarodnih te autor nacionalnih dokumenata koji su temelj ostvarivanja prava osoba s invaliditetom i koji promiču ostvarivanje prava osoba s invaliditetom kao svoje prioritete. Najvažniji od njih su Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol, koje je RH ratificirala 2007.godine. Od iste se godine u RH provodi Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007. do 2015. godine. Osim toga, za zagovaranje i ostvarenje prava osoba osoba s invaliditetom važni su i Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju te Zakon o suzbijanju diskriminacije.

 Udruga za autizam – Zagreb osnovana je 1997. godine radi okupljanja osoba s poremećajima autističnog spektra, njihovih obitelji, prijatelja i stručnjaka, s ciljem promicanja i ostvarivanja prava i sloboda koje imaju i drugi građani u integriranim uvjetima lokalne sredine. Još uvijek je jedina udruga u Republici Hrvatskoj koja izvaninstitucijske usluge organiziranog stanovanja za odrasle osobe s autizmom, u stambenim zajednicama u Sopnici Jelkovec i mjestu Mostari, Vrbovečka Dubrava. Nadamo se da će i ovi mali koraci Udruge biti jedni u nizu koraka koji doprinose ostvarivanju osnovnih ljudskih prava za osobe s autizmom te njihovom uključivanju u život zajednice. Ili, riječima glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona: „Ne štedimo  napore kako bismo osigurali da politike, programi, smjernice i tehnologija 21. stoljeća budu dostupne osobama s invaliditetom, te da budu osjetljive na njihove perspektive i iskustva.“