Izvješće o radu za 2014.godinu

Iza nas je još jedna godina truda i marljivog rada. Aktivnosti udruge odvijale su se sukladno primarnim potrebama kontinuiranog funkcioniranja Udruge i Operativnog plana te prilagođavale i nadopunjavale s obzirom na situacijske potrebe, a sve sve sa ciljem razvoja i stvaranja stabilnosti i održivosti u pružanju socijalnih usluga u zajednici za osobe s autizmom.  Uspješnost svog djelovanja Udruga zahvaljuje dobroj suradnji  s Ministarstvom socijalne politike i mladih RH , Gradom Zagrebom,srodnim udrugama,zdrastvenim i drugim institucijama.

Posebnu pažnju Udruga je posvetila podizanju kvalitete života naših korisnika u dvjema životnim zajednicama koje uspješno djeluju  četiri godine,kao i širenju mreže socijalnih usluga u zajednici.Nakon provođenja trogodišnjeg programa kojim su se financirale aktivnosti i potrebe života korisnika u zajednicama,Udruga je potpisala ugovor s MSPM RH o finaciranju pružanja usluga u zajednicama i time osigurala njihovu održivost.

Nakon petnaest godina djelovanja Udruga je od grada Zagreba dobila u najam ovaj stan u kojem se po prvi puta odvija ova naša redovna skupština. Stan je bio u vrlo lošem stanju i trebalo ga je temeljito urediti. Zahvaljujući donaciji fundacije Otvoreno društvo kao i donacijama građevinskih firmi u materijalu prostor je uređen i priveden u funkciju.Budući da je prostor velik, u njemu se osim  rada ureda odvijaju i aktivnosti rane intervencije i dnevne radionice za djecu i osobe s autizmom, a koje su financirane putem projekata od MSPM RH.

Ove smo godine nastavili s edukacijom za uvođenje standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga. Edukaciju provodi vanjska suradnica gđa. Nataša Škrbić. Osoblje ureda i djelatnici uključeni su u sve edukacije koje su vezane uz uspješnost funkcioniranja i podizanje kvalitete rada kako ureda tako i života korisnika u zajednicama.Udruga ima za sada zaposlenih petnaestero djelatnika koji su jednim dijelom finacirani iz glavarina korisnika ili putem projekata. Zahvaljujući financijskoj potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Udruga je zaposlila dva djelatnika; izvršnog direktora i poslovnu tajnicu čime je ojačala organizacijsku i profesionalnu strukturu i započela profesionalizaciju udruge. Dio djelatnika Udruga osigurava dobrom suradnjom s Hrvatskim zavodom  za zapošljavanje putem mjere javnih radova.Volonterski rad je vrlo značajan i korišten u funkcioniranju i odvijanju aktivnosti Udruge. Međutim sva ta sredstva nisu dovoljna za pokrivanje troškova svih aktivnosti,stoga Udruga prijavljuje svoje projekte na sve raspisane natjećaje grada, županije,ministarstava, evropskih fondova i privrednih subjekata.U toku ove godine prijavljeno je 20 projekata. Pozitivno je ocjenjeno i dobilo financijsku potporu 50% projekata.

S ciljem širenja mreže socijalnih usluga u zajednici, Udruga je u pripremi osnivanja treće životne zajednice stanovanja uz podršku.Prijavljen je projekt na raspisani natječaj EU fonda za kojeg  nažalost nije dobivena financijska potpora.U  razmatranju smo drugih mogućnosti.

Zbog potrebe mobilnosti korisnika,uključivanja u aktivnosti zajednice, ostvarivanja zdrastvenih potreba i održavanja kontakata s obitelji, pokazala se nužnost nabavke novog kombi vozila, budući da je vozilo koje nam je donirao MUP HR staro 16 godina i ne pruža više sigurnost u prijevozu korisnika.Fondacija Otvoreno društvo putem projekta odobrila nam je financijsku potporu koja će većim dijelom osigurati kupnju novog vozila, no nedostaje još oko 35 000 kuna.

Posebnu pažnju Udruga posvećuje uključivanju korisnika u lokalnu zajednicu, učešćem na svim manifestacijama i događanjima, uključivanjem u aktivnosti lokalne zajednice.

Udruga svake godine osigurava ljetovanje u trajanju od osam dana u Gorskom Kotaru za 20 korisnika i boravak na moru za 15 korisnika.

Fina ncijsko poslovanje Udruge vodi ovlašteni servis Konta valore.Prema financijskom izvješću poslovanje Udruge je pozitivno i uspješno.

Uspješnom funkciniranju Udruge pridonjeli su svi djelatnici Udruge. Asistenti i koordinator u zajednicama koji za malu financijsku naknadu obavljaju vrlo odgovoran posao, izvršni direktor,poslovna tajnica,predsjedništvo Udruge , stoga svima zahvaljujem na suradnji. Svima vama zahvaljujem na odazivu i strpljenju.

Slavica Dujmović,predsjednica