Održana redovna godišnja Skupština Udruge za autizam-Zagreb

Dana 9.prosinca 2014. godine je održana redovna godišnja Skupština Udruge za autizam-Zagreb u prostorijama sjedišta Udruge u Ulici Ljudevita Posavskog 37 u Zagrebu. Otvorila ju je predsjednica Slavica Dujmović, koja je u svom obraćanju članovima udruge iznijela glavne točke Dnevnog reda:

DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine (pozdravni govor Predsjednice)

2.Utvrđivanje kvoruma

3.Usvajanje dnevnog reda Skupštine

4.Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

5.Razmatranje i usvajanje izvješća o radu i financijskom poslovanju Udruge u 2014-oj godini

6.Prijedlozi i sugestije

7.Razmatranje i donošenje prijedloga Plana i Programa rada Udruge za 2015. godinu

8.Razno

 

Detaljan izvještaj o radu Udruge u 2014. godini podnijeli su: predsjednica Udruge Slavica Dujmović, poslovna tajnica Daria Kuček i izvršni direktor Luka Femec.

Slavica Dujmović je u svojem izvješću dala iscrpni pregled brojnih aktivnosti koje je provodila Udruga s usmjerenjem na promicanje i podizanje kvalitete života  korisnika u dvjema životnim zajednicama te širenje mreže socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Pri tome se kontinuirano uspostavljala suradnja kako sa srodnim udrugama, zdravstvenim i drugim  ustanovama, školama, stručnjacima, Gradom Zagrebom i Ministarstvom socijalne politike i mladih RH. Prostor za rad ureda Udruge i odvijanje radionica dnevnog tretmana (djeca obuhvaćena ranom intervencijom i odrasle osobe iz okvira prevencije institucionalizacije) dodijelio je na korištenje Grad Zagreb, a Udruga je o svom trošku i svojim osobnim radom obavila potrebnu adaptaciju i sanaciju zapuštenog prostora.

Poslovna tajnica Daria Kuček radi na praćenju natječaja i podnošenju programa/projekata na natječaje te pisanju izvještaja o realizaciji odobrenih projekata, fundraisingu, suradnji s medijima, te uređivanju web stranice. U 2014. godini Udruga je aplicirala na više od 20 natječaja. Jednogodišnje projekte odobrio je Grad Zagreb koji financira kreativne radionice, a Zagrebačka županija projekt socijalnog poduzetništva. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva RH financira trogodišnji rad ureda Udruge , a Ministarstvo socijalne politike i mladih trogodišnji program „Pruži mi ruku da ne budem sam“. Na provođenju aktivnosti ovog programa zaposlili smo jednu osobu s punim radnim vremenom.  Realizaciju aktivnosti odobrenog projekta „Rana intervencija“ započeli smo 1.listpada 2014. godine također s jednom zaposlenom osobom . Za iduću  2015. godinu prijavljeni su projekti na natječaje Grada Zagreba, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva RH i Zagrebačke banke.

Izvršni direktor Luka Femec opširno je informirao prisutne o vrstama aktivnosti u stambenim zajednicama i dnevnim radionicama, voditeljima radionica i njihovim metodama rada primjerenim potrebama i interesima osoba s autizmom. Angažiranje zaposlenika temeljem mjera zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u posljednje je vrijeme otežano s obzirom na neke proceduralne okolnosti i na smanjeno učešće HZZ-a u financiranju zaposlenika, a uvećane financijske obaveze Udruge.

Nakon diskusije i pohvala Udruzi i njenim aktivnostima jednoglasno je usvojen izvještaj o radu Udruge u 2014. godini.

Izvješće o financijskom poslovanju u ovoj godini podnijela je gđa Branka Branković voditeljica ovlaštenog knjigovodstva koje vodi knjigovodstveno i financijsko poslovanje  Uz usmeno prisutnima je prezentirano i pismeno izvješće koje je gđa Branković objašnjavala po stavkama .

Skupština je prihvatila izvješće kako u pojedinostima tako i u cjelini, budući da su financije vođene odgovorno i transparentno, te je jednoglasno usvojila Plan rada Udruge u 2015. godine.