Udruga za autizam-Zagreb osvojila sredstva na natječaju Zagrebačke županije

U okviru Javnog natječaja za ostvarivanje prava na sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija iz proračuna Zagrebačke županije, Udruga za autizam-Zagreb osvojila je financijska sredstva za provedbu projekta pod nazivom „Male puže za velike muže“.

Opći cilj projekta je životne i stambene zajednice za osobe s autizmom učiniti održivima te doprinijeti mogućnostima socijalnog uključivanja osoba s autizmom kroz osiguravanje odgovarajuće podrške u radnim aktivnostima i aktivnostima slobodnog vremena u holističkom okruženju, kroz osnivanje farme puževa.

Budući da projekti putem kojih se financira projekt organiziranog stanovanja osoba s poremećajem iz autističnog spektra, financijski ne pokrivaju sve potrebe korisnika stambenih zajednica i funkcioniranje samih zajednica, uzgoj puževa u vidu poljoprivredno-rehabilitacijske aktivnosti smatra se kao: dodatni izvor financiranja, prilika da se lokalnoj zajednici i općoj populaciji da dobar primjer sposobnosti koje imaju osobe s poremećajem iz autističnog spektra, mogućnost kombinacije financiranja, bliske interakcije korisnika zajednica i suradnika, mogućnost dostavljanja novog rješenja, te prilika otvaranje novih radih mjesta.

Ugovor o financijskoj potpori potpisan je dana 21.svibnja 2015.godine.