Služba podrške u obitelji

Naziv projekta

„Služba podrške u obitelji“

 

Što?

Obitelji osoba s autizmom svakodnevno se susreću s mnogobrojnim, ali specifičnim problemima. U ovim obiteljima, roditelji su izloženi većim naporima na poslu i kod kuće te preuzimaju veći psihički i tjelesni teret odgoja i odgovornosti za dijete s autizmom. Poput osoba s autizmom, njihove obitelji nalaze se pod posebnom opasnošću od društvene izolacije, budući da su primorane na cjelodnevno i kontinuirano pružanje skrbi za svoje autistične članove ili na traženje dodatne medicinske i financijske pomoći za život.

Potreba za potporom pojavljuje se u svim aspektima života, no u našu udrugu se sve češće javljaju mlađi roditelji (djece predškolske i rane školske dobi) tražeći  društvenu, stručnu i savjetodavnu podršku u ostvarenju svoje obiteljske uloge. Ekonomski napori roditelja osoba s poremećajima autističnog spektra su naglašeni te su oni često prisiljeni raditi prekovremeno, skloni su prihvaćanju više od jednog posla u pokušaju da zadovolje financijske obaveze. Uz to često balansiraju između zahtjeva posla i povećane obiteljske odgovornosti oko autističnog djeteta. Osjećaj usamljenosti roditelja čini dodatni problem koji se tipično javlja u ovim obiteljima. Također, roditelji svjedoče da ih okolina nepovoljno procjenjuje što za posljedicu ima daljnje izdvajanje iz društva i prestanak dotadašnjih veza s osobama koje su bile u mogućnosti pružiti im podršku u raznim vidovima obiteljskog života.  Predrasude prema djetetu s autizmom dovode i do stigmatizacije roditelja te se i zbog toga članovi ovih obitelji osjećaju marginalizirano u društvu. S obzirom na to, opterećenost zadaćama je velika, što uzrokuje potrebu za stručnom pomoći i različitim oblicima savjetovanja. Roditelji su  izrazili veliku potrebu za službom dnevne brige za svoju autističnu djecu. Kako liječenje autističnog sindroma zahtijeva jako velike troškove u smislu svakodnevnih aktivnosti, potreba i vremena, roditelji su naglasili i potrebu za definiranjem strategije interveniranja u kriznim situacijama.

Program „odmor skrbnika“ nudi kratkoročne i privremene olakšavajuće pauze za obitelji i druge skrbnike osoba s autizmom, koji bi inače bili trajno smješteni u nekoj ustanovi izvan svog doma. Ovaj model podrške doprinosi sprječavanju institucionalizacije, pomaže skrbniku da se odmori od svojih skrbničkih obveza i može osigurati neophodnu podršku roditeljima kako bi njihovo dijete ostalo živjeti kod kuće u svojoj obitelji. Koncept ove nove usluge sastoji se u tome da u planiranim intervalima i/ili u skladu s potrebama skrbnika, u okruženju njihovog doma, stručnjaci za rad s osobama s autizmom provode aktivnosti namijenjene poboljšanju razvoja njihove djece, dok sami roditelji dobivaju vrijeme da predahnu od svakodnevne brige o njima. Ova usluga također otvara mogućnost ostalim članovima obitelji da se posvete drugim obavezama, ili da je iskoriste u slučaju bolesti ili potrebnog odsustva od kuće.

Opći cilj projekta je doprinijeti sprječavanju institucionalizacije osoba s autizmom, procesu deinstitucionalizacije te razvoju i proširenju mreže inovativnih i alternativnih socijalnih usluga veće kvalitete i dostupnosti osobama s autizmom.

 

 Vrste aktivnosti:

  1. Savjetovalište za članove obitelji osoba s autizmom
  2. Služba neposredne podrške u obitelji
  3. Odmor skrbnika

 

Korisnici:

Izravni korisnici su roditelji/skrbnici i članovi uže obitelji te osobe s autizmom različitog stupnja oštećenja i različitih kronoloških dobi, kojima je potrebna podrška u različitim aspektima svakodnevnog života.

Područje provedbe:

Grad Zagreb,  Zagrebačka županija

 

Datum početka i završetka projekta:

1.1.2015.-31.12.2015.

1.1.2016.-31.12.2016.

 

Projekt sufinancira Grad Zagreb, Gradski Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.