U tijeku je provedba druge godine Tranzicijskog programa

Trogodišnji program „Pruži mi ruku da ne budem sam – tranzicijski program za osobe s autizmom kao prevencija institucionalizacije i priprema za život osoba s autizmom u organiziranom stanovanju uz podršku u zajednici“ je program koji odgovara na potrebe osoba s autizmom i njihovih roditelja/skrbnika za dostupnošću izvaninstitucionalnih socijalnih usluga koje će osobama s autizmom omogućiti oživotvorenje prava na vlastiti izbor i neovisnost te na potpuno uključivanje u život u zajednici, a roditeljima/skrbnicima oživotvorenje prava na stručnu podršku i odmor od kontinuirane cjelodnevne i vrlo iscrpljujuće skrbi za svoje dijete. Opći cilj programa je doprinijeti sprječavanju institucionalizacije osoba s autizmom, povećanju socijalne uključenosti i poboljšanju kvalitete života osoba s autizmom kroz razvoj inovativnih i alternativnih socijalnih usluga veće kvalitete i dostupnosti na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

DRUGA GODINA PROVEDBE PROGRAMA (razdoblje 1.6.2015.-31.5.2016.) obuhvaća formiranje nove korisničke skupine (postojećoj korisničkoj skupini priključuju se nove osobe s autizmom i roditelji/skrbnici ovih osoba; već postojeća korisnička skupina sudjeluje u prenošenju vlastitih znanja, vještina i iskustava na novo uvedene korisnike).

Provedba druge godine tranzicijskog programa obuhvaća 3 vrste aktivnosti:

1.RADIONICE ZA OSOBE S AUTIZMOM

– obuhvaćaju tri vrste radionica

1) Socijalizacijske radionice „Škola života“

-aktivnosti usmjerene na mogućnost života djeteta bez roditelja/skrbnika i vođenje brige sami o sebi uz podršku, kroz:

1) razvijanje vještina potrebnih u programu organiziranog stanovanja (tematski ciklusi: briga i održavanje stambenog i radnog prostora, briga o osobnoj higijeni, briga o prehrani i pripremi jednostavnih obroka i napitaka, briga o odjeći i obući),

2) uvježbavanje situacija svakodnevnog neovisnog života (odlazak u trgovinu, korištenje javnog prijevoza, ponašanje u društvenim situacijama i interakcijama, odlazak u javne ustanove poput kina, kazališta, koncertnu dvoranu i sl.),

3) razumijevanje identiteta i međuljudskih odnosa, te

4)posjete stambenoj zajednici za odrasle osobe s autizmom sa sjedištem u Mostarima, Vrbovečka Dubrava.

Naglasak druge godine provedbe programa socijalizacijskih radionica „Škola života“ je na radnim aktivnostima. Ove radionice vodi stručni voditelj programa Ana Petrinec, radni terapeut, koja će prema kratkoročnim i dugoročnim potrebama i ciljevima u suradnji sa stručnim timom dopuniti i/ili promijeniti program radionica i izraditi individualne planove svakog korisnika.

Ove radionice, uz socijalizacijski cilj (osposobiti osobe s autizmom za barem djelomično preuzimanje socijalnih uloga u skladu s dobi i socijalnim odnosima u okviru životne zajednice, uže i šire okoline), u drugoj godini provedbe dobivaju i 2 nova cilja:

1.radni cilj-pripremiti i uključiti korisnike u svakodnevni radni angažman prema individualnim radnim sposobnostima,

2.terapijski cilj-omogućiti korisnicima predvidljiv i smislen život, prihvaćanje i razumijevanje stvarnosti, samog sebe i okoline.

2)Radionice kreativnog učenja „Umjetnost i autizam“

-sadržaj kreativnih radionica:

1) aktivnosti usmjerene na razvijanje individualnog kreativno-stvaralačkog potencijala svakog korisnika kroz rad s prirodnim materijalima (kao što je glina, drvo, staklo, metal, papir i sl.), njihovim oblikovanjem, stvaranjem krajnjeg proizvoda te mogućnosti njegovog daljnjeg distribuiranja na tržište i

2) Ritmičko-plesne i ritmičko – glazbene aktivnosti usmjerene na: poticanje kreativnosti kroz razvoj auditivne percepcije, složenijih oblika kretanja i motoričkog planiranja te voljnih pokreta na zvučne poticaje, poboljšanje kognitivnih i verbalnih sposobnosti, te poboljšanje senzomotoričke integracije.

3) Rekreativne radionice „U zdravom tijelu zdrav duh“

-aktivnosti usmjerene na razvoj sportsko-rekreativnog aspekta života osoba s autizmom kroz: 1)aktivno rekreacijsko vođenje života i korištenje dostupnih sportsko-rekreacijskih resursa u zajednici koji će omogućiti jačanje psihofizičkog stanja osoba s autizmom (sjedište udruge, teretana, dvorana, bazen, igralište i sl.),

2) aktivno provođenje slobodnog vremena u parku Maksimiru, Jarunu, Sljemenu i drugim sportsko-rekreativnim centrima.

Aktivnosti ovih radionica izvodit će se u sjedištu Udruge na adresi Ulica Ljudevita Posavskog 37, 10000 Zagreb, te u gradskim četvrtima Grada Zagreba na otvorenom prostoru i kroz korištenje javnih usluga koji su sastavni dio radionica unutar dnevnog obuhvata aktivnosti.

2.RADIONICE ZA RODITELJE/SKRBNIKE OSOBA S AUTIZMOM

1.)Edukativne radionice „Mentalno zdravlje osoba s autizmom i njihovih obitelji“

2.)Edukativne radionice „Neurološki poremećaji kod osoba s autizmom“

3.)Edukativne radionice „Prilagodba roditelja na novu životnu ulogu i na život osobe s autizmom u zajednici“

 

3.VIKEND PROGRAMI „ODMOR SKRBNIKA“

-ova usluga otvara mogućnost ostalim članovima obitelji da se posvete drugim obavezama, ili da je iskoriste u slučaju bolesti ili potrebnog odsustva od kuće

Trogodišnji tranzicijski program odgovara na potrebe osoba s autizmom i njihovih roditelja/skrbnika za dostupnošću izvaninstitucionalnih socijalnih usluga koje će osobama s autizmom omogućiti ostvarivanje prava na vlastiti izbor i neovisnost te na potpuno uključivanje u život u zajednici, a roditeljima/skrbnicima ostvarivanje prava na stručnu podršku i odmor od kontinuirane cjelodnevne i vrlo iscrpljujuće skrbi za svoje dijete. Sukladno tome, Udruga za autizam-Zagreb pripremila je prijedlog trogodišnjeg tranzicijskog programa (ciklusa radionica i vikend programa usluge podrške roditelju/skrbniku) kako bi dala doprinos prevenciji institucionalizacije osoba s autizmom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a u svrhu intenzivne pripreme osoba s autizmom i njihovih roditelja/skrbnika na samostalan život osobe s autizmom u organiziranom stanovanju uz podršku.