POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

U Zagrebu, 9.9.2015.

Ur.broj: 01-85/15

   ČLANOVIMA

        – svima –

Na temelju članka 22. Statuta Udruge za autizam – Zagreb saziva se

 

 

REDOVNA SKUPŠTINA

UDRUGE ZA AUTIZAM – ZAGREB

Skupština će se održati u četvrtak, 17. rujna 2015. s početkom u 17.00 sati

u sjedištu Udruge, Ulica Ljudevita Posavskog 37,  Zagreb

 

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine

2. Izbor radnih tijela: radnog predsjedništva, zapisničara, dva supotpisnika i članova verifikacijske komisije

3. Izvještaj verifikacijske komisije

4. Usvajanje dnevnog reda

5.Izvješće o radu Udruge

6. Izvješće Nadzornog odbora

7.Rasprava o izvještajima i njihovo usvajanje

8.Prijedlog i usvajanje Operativnog plana za 2016.godinu

9.Prijedlog i usvajanje Strateškog plana za 2016.-2020.godinu

10. Prijedlog i usvajanje novog Statuta Udruge za autizam-Zagreb

11.Izbor osobe na funkciju likvidatora Udruge

12.Prijedlog i usvajanje Etičkog kodeksa

13.Izbor članova Etičkog povjerenstva

14.Razno

Molimo da se odazovete pozivu i doprinesete radu Skupštine, te prijavite dolazak do 16. rujna 2015. (srijeda) na e-mail:uaz.zagreb@gmail.com.

S poštovanjem,

Slavica Dujmović, predsjednica