Odobrena financijska sredstva za provedbu projekta „Rana intervencija kao preduvjet integracije djece s poremećajima iz autističnog spektra u život zajednice“

U sklopu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju u zaštiti prava djece, Ministarstvo socijalne politike i mladih odobrilo je Udruzi za autizam-Zagreb projekt pod nazivom „Rana intervencija kao preduvjet integracije djece s poremećajima iz autističnog spektra u život zajednice“.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci, od 1. rujna 2015. do 31. kolovoza 2016. godine, a provodi se u suradnji sa Savezom udruga za autizam Hrvatske.

Provedba projekta usmjerena je na postizanje sljedećih rezultata:

1.Napredovanje djece na područjima imitacije, komunikacije, socijalne kognicije, adaptivnog ponašanja, u svrhu usvajanja preduvjeta za funkcionalno učenje u tipićnoj okolini, što će im u konačnici omogućiti uključivanje u redovni vrtić,

2.Stjecanje potrebnih zvanja i vještina koje će roditeljima omogućiti bolje poticanje razvoja svog djeteta,

3.Stvaranje preduvjeta za tranzicijske programe -prijelaz u redovne oblike odgoja i obrazovanja,

4.Stvaranje preduvjeta za uključivanje novih korisnika u program.

Korisnici projekta su djeca s poremećajima autističnog spektra i njihovi roditelji s područja Grada Zagreba.