Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo provedbu projekta “Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo: učimo o osobama s poremećajima iz autističnog spektra od vrtića do srednjoškolskih dana“

U sklopu natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2015./2016., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo je Udruzi za autizam-Zagreb projekt pod nazivom “Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo: učimo o osobama s poremećajima iz autističnog spektra od vrtića do srednjoškolskih dana“ .

Danas se sve više potiče i provodi integracija djece s teškoćama u razvoju u redovne osnovne i srednje škole, no pritom je primijećeno kako se djeca i mladi tipičnog razvoja često ne znaju ponašati ili se osjećaju neugodno u prisustvu djeteta s teškoćom u razvoju ili osobe s invaliditetom. Opći cilj projekta je stvoriti preduvjete u lokalnoj zajednici u kojoj su prava osoba s autizmom sustavno i svjesno uvažena od svih članova životne sredine. Direktnim radom i promocijom ljudskih prava ove marginalizirane i društveno osjetljive društvene skupine napraviti korake prema inkluzivnijem društvu zasnovanom na demokratskim načelima.

Aktivnostima projekta Udruga za autizam Zagreb želi doprinijeti senzibilizaciji i povećanju tolerancije djece vrtićke dobi, učenika osnovnih i srednjih škola, te njihovih vršnjačkih skupina, osoba s kojima se druže, članova obitelji i šire javnosti kroz edukaciju, i povećanju mogućnosti uključivanja djece s autizmom u redovni sustav odgoja i obrazovanja kroz pružanje usluga rane intervencije.

Predviđeno trajanje projekta je 10 mjeseci, od 1. rujna 2015. do 30. lipnja 2016. godine.