“Učimo o osobama s poremećajima iz autističnog spektra od vrtića do srednjoškolskih dana“

Naziv projekta:

“Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo: učimo o osobama s poremećajima iz autističnog spektra od vrtića do srednjoškolskih dana“

Što?

Projekt “Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo: učimo o osobama s poremećajima iz autističnog spektra od vrtića do srednjoškolskih dana“ želi doprinijeti razvoju ljudskih prava i stvaranju jednakopravnog društva različitih u Republici Hrvatskoj. Prepoznavši problematiku i probleme s kojima se osobe s poremećajima iz autističnog spektra svakodnevno bore zajedno sa svojim obiteljima, izrađen je projekt koji će direktno utjecati na razvoj svijesti i stvaranju empatije djece i mladih osoba tipične populacije kroz edukativne radionice o pravima, mogućnostima i potrebama osoba s poremećajima iz autističnog spektra, te na povećanje mogućnosti uključivanja djece s poremećajima autističnog spektra u redovni sustav odgoja i obrazovanja kroz aktivnosti rane intervencije te edukacije roditelja djece s poremećajima autističnog spektra.

Vrste aktivnosti:

radionice za  djecu predškolskog uzrasta

radionice za učenike osnovnih škola

radionice za redovnih srednjih škola

aktivnosti rane intervencije za djecu s poremećajima iz autističnog spektra predškolskog uzrasta

radionice za roditelje djece s poremećajima iz autističnog spektra

Korisnici:

Direktni korisnici projekta su djeca i mladi tipične populacije iz vrtića, osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije, djeca s poremećajima iz autističnog spektra i njihovi roditelji, a indirektni korisnici su vršnjačke skupine djece i mladih, njihove obitelji, nastavnici i odgajatelji, te šira javnost.

Partneri na projektu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Osnovna škola Dubrava

Mjesto provedbe:

Grad Zagreb, Zagrebačka županija

Datum početka i završetka projekta:

07.09.2015. – 24.06.2016.

Projekt sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.