Uspješna provedba prvog polugodišta druge godine Tranzicijskog programa

Trogodišnji program „Pruži mi ruku da ne budem sam – tranzicijski program za osobe s autizmom kao prevencija institucionalizacije i priprema za život osoba s autizmom u organiziranom stanovanju uz podršku u zajednici“ je program koji odgovara na potrebe osoba s autizmom i njihovih roditelja/skrbnika za dostupnošću izvaninstitucionalnih socijalnih usluga koje će osobama s autizmom omogućiti ostvarivanje prava na vlastiti izbor i neovisnost te na potpuno uključivanje u život u zajednici, a roditeljima/skrbnicima ostvarivanje prava na stručnu podršku i odmor od kontinuirane cjelodnevne i vrlo iscrpljujuće skrbi za svoje dijete. Opći cilj projekta je doprinijeti sprječavanju institucionalizacije osoba s autizmom, povećanju socijalne uključenosti i poboljšanju kvalitete života osoba s autizmom kroz razvoj inovativnih i alternativnih socijalnih usluga veće kvalitete i dostupnosti na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Tranzicijski program se sastoji od ciklusa radionica i vikend programa usluge podrške roditelju/skrbniku, a u svrhu intenzivne pripreme osoba s autizmom i njihovih roditelja/skrbnika na samostalan život osobe s autizmom u organiziranom stanovanju uz podršku. U razdoblju prvog polugodišta provedbe druge godine programa (1.6.-30.11.2015.), rezultati programa su postignuti kroz sljedeće:

1.RADIONICE ZA OSOBE S AUTIZMOM – DNEVNI PROGRAM

1)Socijalizacijske radionice „Škola života“

2)Radionice kreativnog učenja „Umjetnost i autizam“

3)Rekreativne radionice „U zdravom tijelu zdrav duh“

2.RADIONICE ZA RODITELJE/SKRBNIKE OSOBA S AUTIZMOM

1.)Edukativne radionice „Mentalno zdravlje osoba s autizmom i njihovih obitelji“

2.)Edukativne radionice „Neurološki poremećaji kod osoba s autizmom“

3.VIKEND PROGRAMI „ODMOR SKRBNIKA“

Edukativne radionice za roditelje „Prilagodba roditelja na novu životnu ulogu i na život osobe s autizmom u zajednici“, te radionice za djelatnike i radionice vezane za uvođenje standarda kvalitete socijalnih usluga ćemo održati u sljedećem razdoblju od 1.12.2015.-31.5.2016.godine.

Druga godina provedbe programa obuhvaća formiranje nove korisničke skupine (postojećoj korisničkoj skupini priključile su se nove osobe s autizmom i roditelji/skrbnici ovih osoba:

1) osobe s autizmom s područja Grada Zagreba (10 osoba):

– imaju različiti stupanj poremećaja iz autističnog spektra na području komunikacije, socijalizacije, teškoća u učenju novih vještina i navika te izražene promjene u ponašanju

– zajednička im je karakteristika da su im potrebni dobro strukturirani uvjeti života i individualizirani programi usluga podrške u svim aktivnostima svakodnevnog života usmjereni na zadovoljavanje njihovih potreba

– većina korisnika uzima terapiju lijekovima, a prisutne su i druge zdravstvene teškoće

2) roditelji/skrbnici i/ili članovi uže obitelji osoba s autizmom čija djeca sudjeluju u tranzicijskom programu (ukupno 20 roditelja/skrbnika)

Rezultati koji su postignuti su:

  1. Poboljšana kvaliteta života i postignut viši stupanj razvoja socijalnih i radnih vještina osoba s autizmom te vještina potrebnih za vođenje svakodnevnog neovisnog života izvan roditeljskog doma,
  2. Osigurana podrška roditeljima/skrbnicima u procesu odvajanja od djeteta pri odlasku iz roditeljske kuće za život u zajednici i proveden uspješni proces odvajanja osoba s autizmom od roditelja,
  3. U lokalnoj zajednici postignut viši stupanj razumijevanja za prava, potrebe i sposobnosti osoba s autizmom.

Programom nije bilo predviđeno ljetovanje, ali obzirom da se pružila mogućnost ljetovanja pod pokroviteljstvom Grada Zagreba i Crvenog križa Grada Zagreba u Novom Vinodolskom, dvoje korisnika bilo je sedam dana u pratnji voditelja programa odvojeno od roditelja u okviru aktivnosti programa. Roditeljima i korisnicima to je bilo jedno sasvim novo iskustvo, gdje su u potpunosti bili odvojeni od djece što je jedan od ciljeva tranzicijskog programa – postepeno odvajanje od roditelja i podizanje samostalnosti u aktivnostima svakodnevnog života.

U razdoblju od 1.6.-30.11.2015.godine nije bilo značajnih teškoća u provedbi planiranih aktivnosti.