Izvješće o radu za 2015. godinu

Izvješće o radu za 2015. godinu

Redovni  poslovi

 • Sazivanje i vođenje sjednica Predsjedništva
 • izrada Strateškog plana za razdoblje 2016.-2018.godine, izrada Operativnog plana za 2016.godinu,
 • Sudjelovanje na okruglim stolovima i konferencijama organiziranim od Grada Zagreba i Ministarstava
 • Ostvarivanje kontakta s gradskim, nacionalnim i lokalnim institucijama (potpora Grada Zagreba i Kloštar Ivanića)
 • Ostvarivanje čvršće povezanosti sa srodnim udrugama (Koalicija udruga koje pružaju usluge socijalne skrbi u zajednici – stanovanje uz podršku)
 • Uključivanje u sva događanja u lokalnoj zajednici ( Bučijada, Dan općine Dubrava, Obilježavanje svjetskog dana invalida i Svjetskog dana svjesnosti o autizmu – prigodna izložba radova korisnika, izrađeni na kreativnim radionicama)
 • kupnja kombi vozila za korisnike,
 • treća životna zajednica u Vukšincu – prikupljanje inicijalnih sredstava i potrebne dokumentacije
 • Organizacija humanitarnog koncerta za 3. životnu zajednicu u Vukšincu – Mladen Grdović – Ivanić Grad, 04.09.2015.,  rad volontera – Motoklub Kockari i Kick-boxing kluba Ivanić-Grad
 • Rad na promidžbi udruge, organizacijom kazališnih predstava (Mejrema Reuter)

 

Ostvarene suradnje:

 • Suradnja s Edukacijsko- rehabilitacijskim fakultetom, partneri na projektima i održavanje prakse za studente
 • Uvođenje standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga (edukacija, prva procjena i osnova za pregovaranje o financijskoj potpori, 13 udruga u Koaliciji, priprema deklaracije o suradnji i međusobnoj podršci)
 • Edukcija djelatnika u centru Validus za osobno usmjereno planiranje u svrhu podrške korisnicima (Do sada su educirana 3 djelatnika, još 5 djelatnika trebaju završiti edukaciju. Daljnja edukacija je dogovorena s centrom Validus.)
 • Suradnja sa HZZ-om , putem mjera javnih radova zaposlene dvije djelatnice za rad u vrtu i jednog asistenta u podršci

 

Provođenje projekata

 • nastavak programa organiziranog stanovanja u manjim stambenim i životnim zajednicama za odrasle osobe s autizmom (Ugovor s Ministarstvom socijalne politike i mladih za10 korisnika)
 • trogodišnji program 2014. – 2017. „Pruži mi ruku da ne budem sam – tranzicijski program za osobe s autizmom kao prevencija institucionalizacije i priprema za život osoba s autizmom u organiziranom stanovanju uz podršku u zajednici“, financirano od Ministarstva socijalne politike i mladih, zaposlena jedna osoba za provođenje aktivnosti
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – program institucionalne podrške, većim dijelom osiguran mjesečni dohodak dvije osobe

 

Odobreni projekti

 • Grad Zagreb : „Služba podrške u obitelji“,
 • Grad Zagreb : „Kreativne radionice za osobe s autizmom“ i
 • Grad Zagreb : „Rana intervencija“ – na provođenju projekata angažirani su vanjski suradnici
 • Zagrebačka županija: „Male puže za velike muže“
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak – Rana intervencija,
 • Ministarstvo socijalne politike i mladih – Rana intervencija,
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – “Učimo o osobama s poremećajima iz autističnog spektra od vrtića do srednjoškolskih dana“
 • Open Society Mental Health Initiative: „Supporting the Autism-Inclusive Development: Improving the Quality and Access to Community-Based Social Services for Persons with Autism“

 

Izvještaj nadzorne komisije

 • U toku godine Nadzorna komisija izvršila je uvid u poslovanje i nije utvrdila nepravilnosti u poslovanju. Dokumentacija se uredno vodi i arhivira prema važećem zakonu o poslovanju udruga
 • Popis članova Udruge se redovito ažurira
 • Blagajna i blagajnički izvještaj, realizacija projekata i trošenje sredstava se redovito prati