Proveden projekt rane intervencije financiran od Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Udruga je uspješno provela projekt pod nazivom „Rana intervencija za djecu s poremećajima autističnog spektra“ kojim je uslugu rane intervencije, u razdoblju provedbe od 1.6.2015. do 31.5.2016. godine primalo ukupno 9 djece s poremećajima iz autističnog spektra.

Korisnici projekta bili su prvenstveno djece s poremećajem iz autističnog spektra, kronološke dobi od 2-5 godina, koja nisu bila uključena u niti jedan drugi individualni edukacijsko-rehabilitacijski program namijenjen djeci s poremećajima iz autističnog spektra. Uz djecu korisnici su bili i njihovi roditelji, s kojima se provodilo individualno savjetovanje o specifičnim načinima poticanja razvoja djeteta na spektru, te poticanja samostalnosti i funkcionalnosti kao i o načinima uklanjanja nepoželjnih ponašanja. Po potrebi roditeljima je i omogućeno savjetovanje o procesu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi te zdravstva temeljem djetetovih odstupanja u razvoju, te savjetovanje o mogućnostima uključivanja djeteta u redovne sustave predškolskog odgoja ukoliko je postojao razlog za to.

Svi ciljevi projekta su ostvareni. Odrađeno je ukupno 350 individualnih terapija za djecu s poremećajima autističnog spektra.

Projekt je financirala Hrvatska banka za obnovu i razvitak kojoj zahvaljujemo na podršci u povećanju socijalne uključenosti djece s poremećajima autističnog spektra u Gradu Zagrebu.