Uspješno proveden projekt “Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo: učimo o osobama s poremećajima iz autističnog spektra od vrtića do srednjoškolskih dana“

Projekt “Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo: učimo o osobama s poremećajima iz autističnog spektra od vrtića do srednjoškolskih dana“, financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta uspješno je priveden kraju u lipnju 2016. godine.

Partneri u projektu su bili Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Osnovna škola Dubrava.

Glavne aktivnosti projekta za školsku godinu 2015./2016. uključivale su održavanje edukativnih radionica “Učimo o osobama s autizmom” u vrtiću, osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba i Zagrebačke županije te održavanje aktivnosti rane intervencije za djecu s poremećajima iz autističnog spektra u Gradu Zagrebu.

Rezultati projekta koje smo postigli:

  1. održana 1 radionica za djecu vrtićkog uzrasta,
  2. održana 3 radionice za učenike osnovnih škola,
  3. održane 2 radionice za učenike redovnih srednjih škola,
  4. Senzibilizirana djeca i mladi iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije na prava, potrebe i sposobnosti osoba s poremećajima iz autističnog spektra,
  5. održane aktivnosti rane intervencije kontinuirano kroz trajanje projekta za djecu s poremećajima iz autističnog spektra predškolskog uzrasta,
  6. razvijane temeljne vještine i sposobnosti (komunikacija, adaptivne vještine) koji će biti osnova za daljnje učenje i integraciju djece u redovite predškolske ustanove,
  7. roditelji podučeni i potaknuti u razumijevanju djetetovih potreba i u razumijevanju kako potaknuti razvoj djece u svakodnevnim aktivnostima i rutinama,
  8. završno predstavljanje projekta održano,
  9. podignuta javna svijest o pravima osoba s poremećajima iz autističnog spektra aktivnostima koje pridonose općoj toleranciji za raznolikosti u društvu.

Aktivnosti projekta potaknule su poboljšanje komunikacije i prihvaćanje učenika s poremećajima iz autističnog spektra koji su integrirani u redovne škole u sredinama u kojima se projekt provodio. Nastavnici i roditelji navode primjere promjene odnosa i razumijevanja teškoća i ponašanja ove populacije i natjecanja u namjeri da se priskoči u pomoć. Provedbom projekta doprinijeli smo razvoju većeg stupnja tolerancije prema osobama s autizmom i njihovoj boljoj integraciji u život zajednice u kojoj žive. Iskustva Udruge i rezultati projekta pomoći će srodnim organizacijama u usmjeravanju i planiranju aktivnosti za osobe s autizmom koje su im potrebne kako bi se im se omogućilo ostvarivanje prava na neovisan život u zajednici.