Troje djelatnika Udruge u UNICEF-ovom programu “Potpomognuta komunikacija – intervencijska metoda u radu s najmlađom djecom s razvojnim teškoćama”

Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, raspisao je otvoreni poziv za sudjelovanje u provedbi programa “Potpomognuta komunikacija – intervencijska metoda u radu s najmlađom djecom s razvojnim teškoćama 0-7 godina”. Udruzi za autizam-Zagreb je omogućeno sudjelovanje u programu za troje djelatnika.

UNICEF
UNICEF

Potpomognuta komunikacija zamjenjuje ili potpomaže uobičajene metode komunikacije. Namijenjena je djeci sa složenim komunikacijskim potrebama koja se ne mogu služiti govornim jezikom i/ili imaju teškoće jezičnoga razumijevanja zbog:

  • poremećaja iz spektra autizma
  • cerebralne paralize
  • intelektualnih teškoća
  • dječje govorne apraksije

Sva djeca s intelektualnim teškoćama imaju manje ili veće teškoće u komunikacijskom i jezično–govornom razvoju te su korisnici potpomognute komunikacije. Potpomognuta komunikacija je često prva metoda u poticanju komunikacije u djece rane dobi kod koje su uočena razvojna odstupanja.

Kako bi se proširila primjena potpomognute komunikacije  u Hrvatskoj, potrebno je educirati stručnjake i roditelje te promovirati mogućnosti koje ona nudi. Ujedno je potrebno stvoriti stabilne preduvjete za uporabu visokotehnoloških rješenja kako bi ih stručnjaci više koristili.

Slijedom navedenog Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je program koji ima za cilj:

  • jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te organizacijama civilnog društva, za sustavnu primjenu potpomognute komunikacije u radu sa djecom s teškoćama u razvoju predškolske dobi
  • jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te organizacijama civilnog društva, za razumijevanje i implementaciju koncepta rane intervencije
  • podizanje razine znanja roditelja/obitelji/skrbnika o načinu korištenja edukacijskih i komunikacijskih ICT rješenja za potpomognutu komunikaciju.

Program će se provoditi tijekom 2016.-2017.godine.