OSNAŽIVANJE RODITELJA djece s poremećajem iz spektra autizma – POZIV NA EDUKACIJE „Pozitivni pristupi autizmu’’

Dragi roditelji, članovi obitelji djece s poremećajem iz spektra autizma i stručnjaci, POZIVAMO VAS NA SLJEDEĆE RADIONICE:
 
Projekt Equity and Social inclusion through positive parenting – ESIPP (Jednakost i socijalna inkluzija kroz pozitivno roditeljstvo) financiran je od ERASMUS+ programa Europske komisije.
U projektu sudjeluje 9 partnera iz 5 Europskih zemalja (Belgija, Cipar, Engleska, Makedonija i Hrvatska). Partneri iz Hrvatske su Centar za autizam Zagreb i Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet u suradnji s udrugom roditelja Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka.
Cilj projekta je razviti i evaluirati edukaciju za roditelje i obitelj djece/osoba s poremećajima iz autističnog spektra. U okviru projekta održat će se niz radionica za roditelje. U travnju 2016. održala se prva radionica, a u studenom je planiran nastavak za istu grupu roditelja.
Za one roditelje koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati na radionicama u travnju, u suradnji s trenericima s Cipra, organizirat ćemo edukaciju ”Vizualna podrška” (TEACCH metoda).
Edukacija će se održati u sklopu prostora Predškolskog programa Centra za autizam, Nad lipom 13/1 09. studenog 2016. od 13-15h. Edukaciju će držati prof.def. Ana Ružić i prof.reh. Sanja Blažević pod supervizijom Angela Winstanley i Nefi Charalambous – Darden.
 
Sve roditelje i stručnjake, neovisno o prethodnim radionicama, pozivamo da se prijave na sljedeće edukacije koje će održati trenerice s Cipra Angela Winstanley i Nefi Charalambous – Darden:
 
Problemi hranjenja i spavanja kod djece s poremećajem iz spektra autizma – razumijevanje i mogući pristupi
 
Edukacije će se održati 10.11.2016. u sklopu prostora Centra za autizam, Ljevakovićeva 30a, od 17-19h.
 
Dr. David Preeca s University of Northampton održat će predavanje:
 
“Djeca s poremećajem iz spektra autizma u pubertetu – kako koristiti vizualnu podršku”
 
Kroz predavanje ćete se upoznati s načinima na koje vizualna podrška može pomoći u nošenju s izazovima u doba puberteta i adolescencije i seksualnosti osoba s poremećajem iz spektra autizma.
 
Predavanje će se održati 11.11.2016. od 18.00 – 20.00 sati na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predavaonica P-6.
 
Prijavom na esipp.croatia [at] gmail.com izražavate svoj interes za edukaciju te ćemo vas kontaktirati kad se osigura Vaše mjesto. Molimo Vas da u subject maila napišete prijava roditelj – pubertet.
 
Za sve navedene edukacije biti će organiziran prijevod na hrvatski jezik.