Općina Kloštar Ivanić podržala je provedbu programa organiziranog stanovanja u životnoj i stambenoj zajednici “Kuća za kućnu sreću” u Mostarima

U okviru provedenog  Javnog natječaja Općine Kloštar Ivanić za dodjelu financijske potpore projektima/programima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2017. godinu, 8. ožujka 2017.godine Udruga za autizam-Zagreb osvojila je financijska sredstva za provedbu programa pod nazivom „Organizacija stanovanja uz podršku u životnoj i stambenoj zajednici za odrasle osobe s poremećajima iz spektra autizma – kuća za kućnu sreću“.

S ciljem osiguranja prava na život u zajednici odraslim osobama s autizmom, uz odgovarajuću podršku, program organiziranog stanovanja je usmjeren prevenciji institucionalizacije osoba s poremećajima iz spektra autizma koje žive u roditeljskom domu sa starijim i bolesnim roditeljima i deinstitucionalizaciji osoba koje se nalaze u institucijama kroz organizaciju stanovanja uz podršku, organizaciju radnih aktivnosti i provođenja slobodnog vremena u zajednici.

U životnoj i stambenoj zajednici u Mostarima živi 6 odraslih osoba s poremećajima iz spektra autizma, te se program organiziranog stanovanja provodi kontinuirano od 2010. godine, u sljedećim područjima:

 • razvijanje socijalnih vještina u stambenom prostoru odnosno u svim aktivnostima vezanim uz stanovanje – osobna higijena, odijevanje, održavanje stambenog prostora, prehrana, pripremanje jednostavnih obroka itd. ,
 • razvijanje socijalnih vještina izvan stambenog prostora odnosno vještina ponašanja na javnim mjestima – upoznavanje lokalne zajednice, odlazak u trgovinu, poštu, restoran, crkvu itd.,
 • razvijanje radnih navika i uključivanje u radne aktivnosti ekološke radionice i održavanje parka, uzgoj i njegovanje cvijeća i povrća,
 • uključivanje u radne aktivnosti u lokalnoj zajednici (pomoć starijim građanima, uključivanje korisnika u aktivnosti berbe jabuka, hranjenje riba u ribogojilištu itd.)
 • podrška u provođenju slobodnog vremena – upoznavanje okolice u lokalnoj zajednici, prirodnih i kulturnih znamenitosti, organizacija poludnevnih i dnevnih izleta, organizacija piknika, sudjelovanje u lokalnim manifestacijama
 • podrška pri odlasku u zdravstvene ustanove (liječniku, stomatologu, podrška prilikom hospitalizacije)
 • razvijanje novih vještina i navika te socijalno prihvatljivih oblika ponašanja,
 • pružanje podrške razvoju usvojenih vještina i navika,
 • pružanje podrške pri uspostavi komunikacije s ostalim korisnicima i asistentima,
 • organizacija kreativnih radionica (glazbena, likovna, plesna)
 • održavanje kontakta s obitelji (organizacija odlazaka u obitelj preko vikenda, blagdana i praznika)
 • obilježavanje i prigodna slavlja rođendana, imendana, blagdana
 • organizacija ljetovanja i zimovanja u suradnji sa srodnim Udrugama i organizacijama.

Zahvaljujemo se Općini Kloštar Ivanić te načelniku Općine gospodinu Željku Filipoviću na podršci socijalnom uključivanju odraslih osoba s poremećajima iz spektra autizma u život zajednice.