Zahvala Hrvatskoj elektroprivredi d.d na donaciji

Zahvaljujemo se Hrvatskoj elektroprivredi d.d koja nas je je u svojoj akciji  „Svjetlo na zajedničkom putu“  odabrala za sufinaciranje i time unaprijedila živote naših korisnika u našim stambenim zajednicama .

Svjetlo na zajedničkom putu