20 godina Udruge za autizam-Zagreb

U četvrtak, 16. studenog 2017. obilježili smo 20 godina djelovanja Udruge za autizam-Zagreb u slici i riječi. Zahvaljujemo se na podršci svih ovih 20 godina Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiju, Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Gradu Ivanić- Grad, Općini Kloštar Ivanić, Općini Dubrava, Osnovnoj školi Dubrava, Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu, roditeljima, suradnicima, djelatnicima ,korisnicimdonatorima. Svima se zahvaljujemo na odazivu.

Brošura “Naših prvih 20 godina rada”