UDRUGA ZA AUTIZAM ZAGREB Podrška za kvalitetniji život

Skrb za odrasle osobe s autizmom nije sustavno riješena u Hrvatskoj, za njih nema razvojnih programa skrbi, ni na nacionalnoj ni na lokalnoj razini. Mnogo odraslih osoba s autizmom živi u obitelji sa starijim i često bolesnim roditeljima. Mnogi se više ne mogu kvalitetno brinuti za svoju djecu koja su odrasle osobe i imaju svoje specifične potrebe. Njihov je život određen stalnom neizvjesnošću i dubokom zabrinutošću za budućnost djeteta. Najviše ih boli beznađe jer ne vide kvalitetna rješenja za život svoje djece u vremenu kada njih više ne bude. Stoga je 1997. godine osnovana Udruga za autizam Zagreb radi okupljanja osoba s poremećajima autističnoga spektra, njihovih obitelji, prijatelja i stručnjaka, s ciljem promicanja i ostvarivanja prava i sloboda koje imaju i drugi građani u integriranim uvjetima lokalne sredine.