Održana radionica “Autizam i nekonvencionalni/novi oblici liječenja”

Zahvaljujemo na velikom interesu za predavanje dr. Šulentića i žao nam je što nismo uspjeli, zbog ograničenog prostora prihvatiti sve prijave. Tema doktora Šulentića je posebno zaintrigirala stručnjake i roditelje svojim nazivom ” Autizam i nekonvencionalni/novi oblici liječenja”. Autizam nije bolest pa se ni ne liječi ali se putem medikamentne terapije može utjecati na ublažavanje simptoma. Doktor Šulentić nas je upoznao s najnovijim istraživanjima koja su vezana za tretmane epilepsije i mogućnosti kod epilepsija koji se ne mogu regulirati liekovima.
Istraživanje upotrebe kanabisa na neke simptome kod autističnih osoba pokazala su se korisna kod smanjenja hiperaktivnosti, korištenja stereotipija, poboljšanje na planu govora i slično. Da bi se moglo govoriti o naučno potvrđenim rezultatima potrebna su dodatna istraživanja. Osim kanabisa doktor nas je upoznao i s atipičnim antipsihoticima.