Organizirano stanovanje uz podršku u životnoj i stambenoj zajednici za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma (2019.)

Kroz ovaj projekt odraslim osobama s poremećajem iz spektra autizma pružit će se podrška u svim aktivnostima vezanim uz stanovanje, razvijanje novih vještina i navika, razvijanje socijalnih vještina izvan stambenog prostora, upoznavanje lokalne zajednice, odlazak u trgovinu, poštu, restoran, crkvu, ponašanje na javnim mjestima. Pružit će se podrška i pri odlasku u zdravstvene ustanove (liječniku, stomatologu, podrška prilikom hospitalizacije),  u razvijanju radnih navika i uključivanje u radne aktivnosti vrtne radionice i održavanje parka, uzgoj i njegovanje cvijeća i povrća. Uz podršku će se organizirati rad u polivalentnoj radionici (rad s papirom, glinom, bojom, tekstilom, drvom, vunom) uključivanje u radne aktivnosti u lokalnoj zajednici (pomoć starijim građanima, uključivanje korisnika u aktivnosti berbe jabuka, hranjenje riba u ribogojilištu). Organizirat će se kreativne glazbene, likovne i plesne radionice, pružiti podrška u provođenju slobodnog vremena, organizirat će se ljetovanja i zimovanja u suradnji sa srodnim udrugama i organizacijama.

NAZIV PROJEKTA:

Organizirano stanovanje uz podršku u životnoj i stambenoj zajednici za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma

SREDSTVA ODOBRAVA:

Općina Kloštar Ivanić

TRAJANJE:

01.01.2019. – 31.12.2019. 

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

5.000,00 HRK