Zahvala na donaciji

Hvala na donaciji!

Zahvaljujemo se obitelji Tadić i Vujadinović na donacijama i na opremanju životne zajednice čime su pridonijeli višem standardu života naših korisnika.