Program organiziranog stanovanja za odrasle osobe iz spektra autizma (2020.)

Kroz ovaj program, korisnike u životnoj zajednici se podučava onome što je odraz potreba i okolnosti u kojima osoba živi, odnosno uče ono što je funkcionalno. Metoda rada koja se koristi u radu s korisnicima je strukturirano podučavanje uz okolinsku podršku, putem koje korisnici uče koristiti svoje vještine samostalno. Programska područja su briga o sebi, komunikacija, održavanje doma, slobodno vrijeme, rekreacija i socijalne vještine. Korisnici stambenih zajednica sudjeluju u svakodnevnim aktivnostima održavanja doma, poput čišćenja, kuhanja, uređivanja okoliša i sl., te jednom ili dvaput tjedno, zajedno s osobljem koje im pruža podršku, odlaze u nabavku namirnica. Cilj ovakvog pristupa jest podići razinu kvalitete življenja do najveće moguće mjere te razviti funkcionalne sposobnosti pojedinca za neovisan život u zajednici. Poticanje individualne kompetencije, kroz razvijanje vještina i prilagodbu okoline, težimo uvažavanju potrebe svakog pojedinog korisnika i njegovih jakih strana.


NAZIV PROJEKTA:

Program organiziranog stanovanja za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma

SREDSTVA ODOBRAVA:

Općina Dubrava

TRAJANJE:

01.01.2020. – 31.12.2020.

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

5.000,00 HRK