Podrška obitelji osoba s poremećajem iz spektra autizma (2020. – 2022.)

Provedbom aktivnosti ostvarena su sva tri predviđena cilja: osigurana je kontinuirana podrška obiteljima osoba s poremećajem iz spektra autizma, proširena je postojeća i razvijene nove izvaninstitucionalne oblici skrbi i osnaženi su roditelji osoba s poremećajem iz spektra autizma. Doprinijelo se socijalnom uključivanju osoba s poremećajem iz spektra autizma (PSA) i jačanju kapaciteta roditelja kroz pružanje podrške u obiteljima osoba sa PSA, a samim time i poboljšanju kvalitete života samih osoba sa PSA i njihovih obitelji.


NAZIV PROGRAMA:

Podrška obitelji osoba s poremećajem iz spektra autizma

SREDSTVA ODOBRAVA:

Grad Zagreb

TRAJANJE:

01.01.2020. – 31.12.2022.

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

240.000, 00 KN