Sam ne mogu, zajedno možemo sve (2020.)

Interakcija s okolinom sastavni je dio postojanja svakog ljudskog bića, pa tako i osoba s PSA. Uključivanjem u smislene i svrsishodne aktivnosti pridonosi se raznolikim iskustvima, stjecanju vještina i navika kao i razvoju sposobnosti koje pridonose uspostavljanju kontrole nad vlastitim životom. Osobe s PSA pored svih svojih teškoća mogu biti uključene u niz radnih aktivnosti u strukturiranoj i stimulativnoj okolini. Nestimulativni uvjeti života kod osoba s PSA potiču razvoj nepoželjnih oblika ponašanja kao što su: pasivnost, samostimulacija, stereotipna i repetitivna ponašanja. Uključivanje osoba s PSA i ostvarivanje njihova prava na život u zajednici predstavlja izazov kako za stručnjake tako i za roditelje te traži stalno istraživanje novih mogućnosti.

Kroz ovaj projekt, postiže se podizanje razine kvalitete življenja naših korisnika (11 odraslih osoba s PSA smještenih u životnim zajednicama), širi se lepeza aktivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, prema individualnim mogućnostima i potrebama korisnika. Ujedno, ovim projektom 11 asistenta u podršci, koji rade u životnim zajednicama, imaju priliku usavršiti svoje profesionalne kompetencije.


NAZIV PROJEKTA:

Sam ne mogu, zajedno možemo sve

SREDSTVA ODOBRAVA:

Zagrebačka županija

TRAJANJE:

01. 03.2020. – 31. 12. 2020.

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

15.000,00 KN