Osnaživanje osoba iz spektra autizma i njihovih roditelja za život u zajednici kroz uključivanje u aktivnosti dnevnog programa (2020. – 2023.)

Korisnici su svakodnevno radili na usvajanju vještina za obavljanje svakodnevnih aktivnosti kao što su: kuhanje jednostavnijih obroka za sve korisnike dnevnog programa, priprema jednostavnijih kolača, pranje suđa, postavljanje stola za obrok, održavanje vlastite higijene, čišćenje prostora u kojem se odvija dnevni program, izrada prigodnih čestitki za razne svrhe, izrada panoa s dnevnim, tjednim i mjesečnim aktivnostima. Provedbom ovih aktivnosti poticao se razvoj socijalnih i radnih vještina koje su potrebne za vođenje svakodnevnog neovisnog života izvan roditeljskog doma, te se gradilo samopouzdanje korisnika i poboljšala kvaliteta njihova života. Tijekom provedbe programa osigurana je podrška roditeljima/skrbnicima kroz edukativne radionice, individualni i/li grupni savjetodavni rad i ostvarivanje odmora od skrbi.


NAZIV PROGRAMA:

Dnevni program podrške odraslim osobama sa PSA i njihovim obiteljima za život u zajednici

SREDSTVA ODOBRAVA:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

TRAJANJE:

01.06.2020. – 31.05.2023.

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

630.000, 00 HRK