Rana intervencija

Neke od igračaka iz rane intervencije

U tijeku je provedba trogodišnjeg programa „Podrška obitelji osoba s poremećajem iz spektra autizma“ kojeg financira Grad Zagreb, Gradsku ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Projektom se djeci, mladim i odraslim osobama različitog intenziteta teškoća iz spektra autizma te njihovim roditeljima nude različiti oblici podrške, a s ciljem proširenja mreže izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osiguravanje potpune uključenosti osoba s invaliditetom, osoba s poremećajem iz spektra autizma u lokalnu/društvenu zajednicu.

 Jedna od aktivnosti ovog programa je Rana intervencija

Rana intervencija se definira kroz sve oblike poticanja orijentiranog prema djeci i individualnog savjetovanja orijentiranog prema roditeljima koji se primjenjuju kao izravne i neposredne posljedice nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće. Rana intervencija uključuje dijete kao i njegove roditelje, obitelj i širu socijalnu mrežu, a osnovni joj je cilj osnažiti razvoj i prevenirati neželjene posljedice. Sve veći broj neuroznanstvenih istraživanja pokazuje da su tretmani rane intervencije i do 70% učinkovitiji ukoliko se s istima započne prije djetetove navršene druge godine života. To znači da su upravo rana dijagnostika i rana intervencija presudne usluge za tu djecu, jer o njihovoj kvaliteti i dostupnosti često ovisi stupanj samostalnosti i integracije djece u odraslom životu.

Program rane intervencije u Udruzi za autizam – Zagreb provodi educirana edukacijska rehabilitatorica po planiranom rasporedu i određenoj satnici. Na samom početku programa za svakog korisnika provodi se inicijalna procjena djetetovih trenutnih kognitivnih sposobnosti, spoznajnog razvoja i komunikacije te intervju s roditeljima, kako bi se bilo u mogućnosti izraditi individualizirani plan podrške obitelji prilagođen specifičnim potrebama djeteta i obitelji, karakteristikama obiteljskih modela interakcije i svakodnevnih aktivnosti u obitelji. Kreiraju se ciljevi terapije, ovisno o trenutnim rezultatima na svakom od pojedinih područja razvoja. Program rane intervencije uključuje uklanjanje nepoželjnih oblika ponašanja te sprečavanje pojave dodatnih poremećaja u funkcioniranju i ponašanju, a što će djetetu s poremećajem iz spektra autizma omogućiti integraciju u redovne oblike odgoja i obrazovanja i dugoročno doprinijeti prevenciji institucionalizacije.

Direktan rad s obitelji odvija 2 puta tjedno s jednom obitelji u prostorijama Udruge, ali i njihovom domu.