Održivost i jačanje kapaciteta životne zajednice za osobe s poremećajem iz spektra autizma (2021.)

Udruga za autizam – Zagreb od 2010. godine u životnoj zajednici u Mostarima, Općina Dubrava, provodi program organiziranog stanovanja za 6 odraslih osoba s poremećajem iz spektra autizma (PSA), u dobi iznad 21. godine života, različitog intenziteta teškoća. Podrška korisnicima pruža se 24 sata dnevno u kontinuitetu, kroz cijelu godinu.U životnoj zajednici korisnike se podučava onome što je odraz potrebe i okolnosti u kojima osoba živi, odnosno uče ono što je funkcionalno. Metoda rada koja se koristi u radu s korisnicima je strukturirano podučavanje uz okolinsku podršku, putem koje korisnici uče koristiti svoje vještine samostalno. Programska područja su briga o sebi, komunikacija, održavanje doma, slobodno vrijeme i socijalne vještine. Korisnici životne zajednice sudjeluju u svakodnevnim aktivnostima održavanja doma, poput čišćenja, kuhanja, uređivanja okoliša i sl., te jednom ili dvaput tjedno, zajedno s osobljem koje im pruža podršku, odlaze u nabavku namirnica. Cilj ovakvog pristupa jest razviti funkcionalne sposobnosti pojedinca za neovisan život u zajednici te time podići razinu kvalitete življenja do najveće moguće mjere. Poticanje individualne kompetencije, kroz razvijanje vještina i prilagodbu okoline, težimo uvažavanju potrebe svakog pojedinog korisnika i njegovih jakih strana.


NAZIV PROJEKTA:

Održivost i jačanje kapaciteta životne zajednice za osobe s poremećajem iz spektra autizma

SREDSTVA ODOBRAVA:

Općina Dubrava

TRAJANJE:

01.01.2021. – 31.12.2021.

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

5.000,00 KN