NAŠ PLAVI SVIJET: Dubrava dobiva još jednu životnu zajednicu

Još jedan vrijedan europski projekt došao je u Općinu Dubrava. Riječ je o projektu Udruge za autizam Zagreb na kojem je Općina Dubrava partner i koji je vrijedan nešto više od 8,2 milijuna kuna. Naš plavi svijet, osnivanje treće životne zajednice osoba iz spektra autizma projekt je koji će u 100 %-tnom iznosu financirati Europska unija iz Fonda za regionalni razvoj.

Inače, Udruga za autizam Zagreb već ima otvorenu jednu životnu zajednicu na području Općine Dubrava i to u Mostarima, dok će se za potrebu ove prenamijeniti stara područna škola u Vukšincu.