Pitajte, Slušamo Aktivno! – PSA (2021.)

U svrhu jačanja mentalnog zdravlja i prevencije dugotrajnijih emocionalnih posljedica pružat će se podrška obitelji, jačanjem roditeljskih kompetencija te razvojem pozitivnog roditeljstva, a što će se ostvariti sudjelovanjem roditelja osoba, prvenstveno djece i mladih, s poremećajem iz spektra autizma (PSA) u grupnoj i/li individualnoj savjetodavnoj podršci.

Aktivnosti će se realizirati grupnim i individualnim radom. Kroz grupnu interakciju roditelji će imati mogućnost razmjene iskustva, razviti osjećaj pripadnosti i uzajamne podrške, kao i vještine potrebne za samostalno nošenje s aktualnim poteškoćama. Teme koje će se obrađivati na pojedinom susretu ovisit će o aktualnim potrebama uključenih roditelja. Rad će se odvijati u grupi poluotvorenog tipa kako bi se pružio osjećaj povjerenja, ali i da bi se „novim“ zainteresiranim korisnicima omogućilo naknadno uključivanje, a zasnivat će se na konceptu cjelovitog, iskustvenog i socijalnog učenja. Susreti će se odvijati dva puta mjesečno u trajanju 120 minuta (ukupno 10 susreta), vođeni od stručnjaka educiranih za pružanje navedene usluge. Roditeljima koji neće moći prisustvovati grupnim susretima, ali i onima koji će iskazati potrebu za dodatnom stručnom podrškom, omogućit će se individualno savjetovanje tijekom trajanja projekta. Planira se ukupno 10 sati individualnog savjetovanja.


NAZIV PROJEKTA:

Pitajte, Slušamo Aktivno! – PSA

SREDSTVA ODOBRAVA:

Grad Zagreb

TRAJANJE:

01. 04. – 31. 12. 2021.

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

16.441,26 HRK