‘BUDI AUT’ Počela edukacija djelatnika KB-a Dubrava o postupanju s osobama s autizmom

Predsjednik Udruge za autizam Zagreb Igor Ružić rekao je kako se radi o trećoj fazi projekta koja je povezana s temom obilježavanja Svjetskog dana autizma “Hitni prijem u zdravstveni sustav RH osoba s poremećajem iz spektra autizma”. Predstavio je informativni pano na kojem su istaknuti problemi s kojima se susreće ososba koja boluje od poremećaja iz spektra autizma prilikom prijema u bolnicu i trijaže te s kojim se problemima susreće na licu mjesta u raznim situacijama tijekom liječenja.