„Budi AUT“ Ivanić-Grad

#BudiAUT u Ivanić-Gradu
#BudiAUT u Ivanić-Gradu

Zahvaljujući podršci Grada Ivanić-Grada nastavili smo provedbu projekta „Budi AUT“ u Osnovnoj školi Stjepana Basaričeka i ove godine. Škola nam je bila partner u provedbi projekta, a dosadašnju suradnju u postavljanju instalacije kojom se dočarava kako se osoba s poremećajem iz spektra autizma osjeća pri svakodnevnim izazovima urbanog okruženja i življenja, proširili smo održavanjem interaktivnog predavanja na temu „Kako osobe s autizmom doživljavaju svijet“. Predavanje je bilo namijenjeno edukaciji učitelja, a održala ga je prof. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar.

U suradnji s Udrugom roditelja djece i osoba s invaliditetom „MALI PRINC“, u sklopu edukacije za poslodavce na temu “Zapošljavanje osoba s invaliditetom”, održali smo predavanje i kratku prezentaciju interaktivne instalancije.

Ovim putem još jednom zahvaljujemo Gradu Ivanić-Gradu, Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti, koji nam je svojom financijskom podrškom omogućio da svoje znanje o specifičnim potrebama osoba s poremećajem iz spektra autizma (PSA) podijelimo, prvenstveno s odgojno-obrazovnom, ali i cijelom zajednicom te na taj način podržao osobe sa PSA u njihovoj boljoj integraciji u društvo.